Çarşı Pazar Lüx Hırdavat Kozmetik Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Çarşı Pazar Lüx Hırdavat Kozmetik Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu! Çarşı Pazar Lüx Hırdavat Kozmetik Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Çarşı Pazar Lüx Hırdavat Kozmetik Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Ramazan Ünügül tarafından 100 bin TL'lik sermaye ile 17 Nisan'da Bağcılar, Mahmutbey'de kuruldu.


Çarşı Pazar Lüx Hırdavat Kozmetik Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Ramazan Ünügül tarafından 100 bin TL'lik sermaye ile 17 Nisan'da kuruldu. 


Çarşı Pazar Lüx Hırdavat Kozmetik Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi iş konusu; 1-insan yaşamı ve sağlığı ile ilgili her türlü besin ve gıda maddesini,her türlü temizlik ve hijyen malzemelerini,her türlü kişisel bakım ve kozmetik ürünlerini,almak satmak,bu ürünlerin ithalat ve ihracatını yapmak,bu ürünlerin imalatı ile igili tesisler kurmak kurulu olanlara ortak olmak veya satın almak, 2-İnsan yaşamı ve sağlığı ile ilgili her türlü ürünün alım satımı ile ilgili olarak bayilikler ve distiribütörlükler almak,bu ürünler ile ilgili bayilikler oluşturmak. 3-İnsan yaşamı ve sağlığı ile ilgili her türlü çakmak,ampul,yarabandı,kibrit,ayakkabı boyası vd.gibi her türlü hırdavat ve lüx hırdavat ürünlerini almak satmak,bu ürünlerin ithalat ve ihracatını yapmak. 4-Okul,hastane,bakım evi,otel,motel,tatil köyü,kamu kurum ve kuruluşlarının açmış olduğu ihalelere katılmak,bu yerlerin ihtiyacı olan her türlü gıda,temizlik,hijyen,kırtasiye,büro ekipmanları vs.gibi ihtiyaçlarını tedarik edecek ürünlerin alım ve satımını yapmak,bu ürünleri ithalat ve ihracatını yapmak ve bu ürünleri imal etmek. 5-Okul,hastane,bakım evi,otel,motel,tatil köyü,konut ve gibi yerlerin inşaat işlerini yapmak,bu gibi yerlerin inşaası çevre düzenlemesi,dekorasyonu,alt yapı inşaatı gibi hizmetleri yerine getirmek için şantiyeler kurmak,kurulu olanalra ortak olmak. 6-Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. 7-Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. 8-Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. 9-Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. 10-Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. 11-Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. 12-Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. 13-Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. 14-Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. 15-Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı,çatı tadilat işleri yapmak. 16-Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. 17-Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı. 18-islah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı. 19-Konusuyla ilgili her türlü dengeleme,hesaplama,yazım ve çizim işlerinin yapımı. Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir.


Çarşı Pazar Lüx Hırdavat Kozmetik Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adres: Bağcılar, Mahmutbey Mahallesi, İstanbul Toptancılar Çarşısı, İstoç, 19 Ada, No:16-18