Çatalca'da icradan 2.9 milyon TL'ye satılık arsa!

Çatalca'da icradan 2.9 milyon TL'ye satılık arsa! Çatalca'da icradan 2.9 milyon TL'ye satılık arsa!

Çatalca Satış Memurluğu, İstanbul ilinin Çatalca ilçesinde bulunan arsayı satışa çıkardı. Söz konusu arsanın toplam satış bedeli 2 milyon 989 bin 122 TL olarak belirlendi.T.C. ÇATALCA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞUNDAN 

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


2015/1 SATIŞ


Çatalca Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından tapu kaydındaki yükümlülükleriyle satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:


1 NO'LU TAŞINMAZIN: 


Özellikleri: İstanbul ili, Çatalca ilçesi, Ferhatpaşa Mah., Karatoprak Mevkii, 447 ada, 2 parselde kayıtlı taşınmaz köy yerleşik alanı içerisinde olup arsa vasfındadır. Sulama imkanı yoktur, Hafif meyilli olan taşınmazın toprak yapısı killi-tınlı olup, topoğrafik açıdan mekan ize tarıma uygundur. Toprak yapısı, tanm için yeterli derinliğe sahip olup, verimliliği artıran organik ve inorganik bitki besin elementlerince de zengindir. Taşınmazın üzerinde ekonomik öneme sahip çit, bina, ağaç, çok yıllık bitki vs, bulunmamakatdır. Kadastro yoluna cephesi vardır. Alkalilik, tuzluluk sorunu yoktur. Drenaj asgari seviyededir. Nadassız her yıl ürün alınabilir. Taşınmaz üzerinde yörenin hakim ziraat dalları olan buğday, arpa, yulfak, kabak, bezelye, barbunya, kavun, karpuz, mısır, ayçiçeği vs. yetiştirilmesi mümkündür. Taşınmaz Şair Necmettin Halil Onan Bulvarı olarak bilinen çevre yoluna 200 m, devlet hastanesine 500 m ve ilköğretim binası ise 20 m mesafede bulunmakta olup mevkii bir yerleşim yerinde kalmakta ve etrafında da aynı özelliklere sahip birden çok parseller bulunmaktadır.


İmar Durumu: Çatalca Belediye Başkanltğı'nın 15/05/2014 tarih ve 3209 sayılı yazısında, Çatalca ilçesi, Ferhatpaşa Mah., 447 ada, 2 parsel sayılı taşınmazın; 08/11/2010 onaylı 1/1000 ölçekli Çatalca Merkez ve Yakın Çevresi Revizyon Uygulama imar Planı içerisinde; ön bahçe mesafesi 5,00 m, arka bahçe mesafesi h/2, yan bahçe mesafesi 4,00 m, TAKS: 0,30. ayrık nizam 4 kat konut alanında kalmaktadır, olduğundan ve bahse konu parselin bulunduğu bölgede minimum ifraz büyüklüğünün 600 m2 ve minimum parsel cephesinin 17,00 m olup, minimum cephe ve minimum alan şartlarının sağlanması halinde parselin ifrazının mümkün olmasından bahsedilmektedir.


Adresi: Ferhatpaşa Mah., Karatoprak Mevkii,

Yüzölçümü: 1.708,07 m2

Kıymeti: 2.989.122,50 TL 

KDV Oranı:  % 18

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında ve dosyasındadır.


1. Satış Günü: 03/02/2016 günü 10:30-10:40 arası 

2. Satış Günü: 29/02/2016 günü 10:30-10:40 arası 

Satış Yeri: Çatalca Adalet Sarayı Giriş Kat - ÇATALCA/İSTANBULSatış şartları:


1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin % 50’sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacaktan toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin % 50’sini, rüçhanlı alacaktılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.


2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir. Alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, % 18 KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. POS cihazı olmadığından memurluğumuzca POS çekimi yapılamamakta ve teminatların nakit, pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu olması gereklidir.


3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.


4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse icra ve iflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatılmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ili > son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.


5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir,


6- İİK.nun 127.maddesine göre; satış ilanının birer sureti, hissedarlara ve taşınmazın tapuda kayıtlı bulunan diğer alakadarlarının tapuda kayıtlı adresimi varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde ayrıca, adres tahkiki yapılmaz, gazetedeki satış ilanı tebligat yerine geçer.


7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2015/1 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.