Çatalca'da icradan 2.8 milyon TL'ye satılık 4 arsa!

Çatalca'da icradan 2.8 milyon TL'ye satılık 4 arsa! Çatalca'da icradan 2.8 milyon TL'ye satılık 4 arsa!

Çatalca İcra Dairesi; Çatalca, İzzettin Ömerbenti Mahallesi'nde yer alan yerleşik alan dışı köy kısmında kalan 4 arsayı 2 milyon 800 bin TL 'den satışa çıkarıyor.Çatalca İcra Dairesi; Çatalca, İzzettin Ömerbenti Mahallesi'nde yer alan yerleşik alan dışı köy kısmında kalan 4 arsayı satışa çıkarıyor. Arsaların toplam bedeli 2 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. 


İhaleleri; 20 Kasım 2014 tarihinde saat 10.00 itibariyle Çatalca İcra Müdürlüğü Kalemi'nde yapılacak. 


İhale ilanı:


GM.SATIŞ 

İCRA MÜDÜRLÜĞÜ - Evrak No: 2014/172 T


T.C. ÇATALCA İCRA DAİRESİ


2014/172 TLMT.


TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özelliklen :


1 NO'LU TAŞINMAZIN


Özellikleri : İstanbul İl, Çatalca İlçe, 129 Ada No, 3 Parsel No, İZZETTİN / ÖMERBENTİ Mahalle/Mevkii, Köy yerleşik alanı dışında kalmaktadır. Güney ve Kuzey yönlerinden kadastral yola cephesi vardır. Alt yapı hizmetlerinden faydalanmaktadır. Üzerinde yapılaşma, ağaç vs tespit edilmemiştir. Etrafından şahıs parselleri bulunan ARSA niteliğinde taşınmazlar olduğu tespit edilmiştir. Tapu kayıtlarında niteliği arsa olan taşınmazın mevcut durumda tarımsal amaçlı olarak kullanıldığı ve otundan faydalanıldığı tespit edilmiştir.


Adresi : izzettin Mah. Çatalca / İstanbul


Yüzölçümü : 10.000 m2


Arsa Payı : Tam


İmar Durumu : Çatalca Belediye Başkanlığının 08/04/2014 tarih 2232 sayılı yazısında; taşınmaz 1/100.000 ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı kapsamında kalmakta olup parselin bulunduğu alanda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Bulunmadığından İmar durumu tanzim edilememektedir şeklinde belirtilmiştir.


Kıymeti :700.000,00 TL


KDV Oranı : %18


Kaydtndaki Şerhler : 31/01/1999 tarih 4935 yevmiye sayılı beyanlar hanesinde bulunun Tarımsal Amaçla Kullanmak Kaydıyla Satılmıştır şerhi ve 12/05/1992 tarih 2180 yevmiye sayılı Sadık Akalın'a Remzi Akalın'dan intikal edecek hisse Oktay Demirgiller'e Satış Vaadi Olundu şerhleri ile yükümlü satılacaktır.


1. Satış Günü : 20/11/2014 günü 10:00 - 10:10 arası


2. Satış Günü : 15/12/2014 günü 10:00 -10:10 arası


Satış Yeri : ÇATALCA İCRA MÜDÜRLÜĞÜ KALEMİ


2 NO'LU TAŞINMAZIN


Özellikleri : İstanbul İl, Çatalca İlçe, 129 Ada No, 5 Parsel No, İZZETTİN / ÖMER BENTİ Mahalle/Mevkii, Köy yerleşik alanı dışında kalmaktadır. Güney ve Kuzey yönlerinden kadastral yola cephesi vardır. Alt yapı hizmetlerinden faydalanmaktadır. Üzerinde yapılaşma, ağaç vs tespit edilmemiştir. Etrafından şahıs parselleri bulunan ARSA niteliğinde taşınmazlar olduğu tespit edilmiştir. Tapu kayıtlarında niteliği arsa olan taşınmazın mevcut durumda tarımsal amaçlı olarak kullanıldığı ve otundan faydalanıldığı tespit edilmiştir.


Adresi : İzzettin Mah. Çatalca / İstanbul


Yüzölçümü : 10.000 m2


Arsa Payı : Tam


İmar Durumu : Çatalca Belediye Başkanlığının 08/04/2014 tarih 2232 sayılı yazısında; taşınmaz


1/100.000 ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı kapsamında kalmakta olup parselin bulunduğu alanda 1/1000 ölçekli


Uygulama İmar Planı Bulunmadığından İmar durumu tanzim edilememektedir şeklinde belirtilmiştir.


Kıymeti :700.000,00 TL


KDV Oranı : %18


Kaydındaki Şerhler : 31/01/1999 tarih 4935 yevmiye sayılı beyanlar hanesinde bulunun Tarımsal Amaçla Kullanmak Kaydıyla Satılmıştır şerhi ve 12/05/1992 tarih 2180 yevmiye sayılı Sadık Akalın'a Remzi Akalın'dan intikal edecek hisse Oktay Demirgiller'e Satış Vaadi Olundu şerhleri ile yükümlü satılacaktır.


1. Satış Günü 20/1 1/2014 günü 10:20 - 10:30 arası


2. Satış Günü15/12/2014 günü 10:20 - 10:30 arası


Satış Yeri ÇATALCA İCRA MÜDÜRLÜĞÜ KALEMİ3 NO'LU TAŞINMAZIN


Özellikleri : İstanbul İl, Çatalca İlçe, 129 Ada No, 6 Parsel No, İZZETTİN / ÖMER BENTİ Mahalle/Mevkii, Köy yerleşik alanı dışında kalmaktadır. Güney ve Kuzey yönlerinden kadastral yola cephesi vardır. Alt yapı hizmetlerinden faydalanmaktadır. Üzerinde yapılaşma, ağaç vs tespit edilmemiştir. Etrafından şahıs parselleri bulunan ARSA niteliğinde taşınmazlar olduğu tespit edilmiştir. Tapu kayıtlarında niteliği arsa olan taşınmazın mevcut durumda tarımsal amaçlı olarak kullanıldığı ve otundan faydalanıldığı tespit edilmiştir.


Adresi : İzzettin Mah. Çatalca / İstanbul


Yüzölçümü : 10.000 m2


Arsa Payı : Tam


imar Durumu : Çatalca Belediye Başkanlığının 08/04/2014 tarih 2232 sayılı yazısında; taşınmaz 1/100.000 ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı kapsamında kalmakta olup parselin bulunduğu alanda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Bulunmadığından İmar durumu tanzim edilememektedir şeklinde belirtilmiştir.


Kıymeti :700.000,00 TL


KDV Oranı : %18


Kaydındaki Şerhler : 31/01/1999 tarih 4935 yevmiye sayılı beyanlar hanesinde bulunun Tarımsal Amaçla Kullanmak Kaydıyla Satılmıştır şerhi ve 12/05/1992 tarih 2180 yevmiye sayılı Sadık Akalın'a Remzi Akalın'dan intikal edecek hisse Oktay Demirgiller'e Satış Vaadi Olundu şerhleri ile yükümlü satılacaktır.


1. Satış Günü : 20/11/2014 günü 10:40 - 10:50 arası


2. Satış Günü : 15/12/2014 günü 10:40 - 10:50 arası


Satış Yeri : ÇATALCA İCRA MÜDÜRLÜĞÜ KALEMİ


4 NO'LU TAŞINMAZIN


Özellikleri : İstanbul İl, Çatalca İlçe, 129 Ada No, 7 Parsel No, İZZETTİN / ÖMER BENTİ  Mahalle/Mevkii, Köy yerleşik alanı dışında kalmaktadır. Güney ve Kuzey yönlerinden kadastral yola cephesi vardır. Alt yapı hizmetlerinden faydalanmaktadır. Üzerinde yapılaşma, ağaç vs tespit edilmemiştir. Etrafından şahıs parselleri bulunan ARSA niteliğinde taşınmazlar olduğu tespit edilmiştir. Tapu kayıtlarında niteliği arsa olan taşınmazın mevcut durumda tarımsal amaçlı olarak kullanıldığı ve otundan faydalanıldığı tespit edilmiştir.


Adresi : izzettin Mah. Çatalca / İstanbul


Yüzölçümü : 10.000 m2


Arsa Payı : Tam


İmar Durumu : Çatalca Belediye Başkanlığının 08/04/2014 tarih 2232 sayılı yazısında; taşınmaz 1/100.000 ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı kapsamında kalmakta olup parselin bulunduğu alanda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Bulunmadığından İmar durumu tanzim edilememektedir şeklinde belirtilmiştir.


Kıymeti :700.000,00 TL


KDV Oranı : %18


Kaydındaki Şerhler : 31/01/1999 tarih 4935 yevmiye sayılı beyanlar hanesinde bulunun Tarımsal Amaçla Kullanmak Kaydıyla Satılmıştır şerhi ve 12/05/1992 tarih 2180 yevmiye sayılı Sadık Akalın'a Remzi Akalın'dan intikal edecek hisse Oktay Demirgiller'e Satış Vaadi Olundu şerhleri ile yükümlü satılacaktır.


1. Satış Günü : 20/11/2014 günü 11:00 -11:10 arası


2. Satış Günü : 15/12/2014 günü 11:00 -11:10 arası


Satış Yeri : ÇATALCA İCRA MÜDÜRLÜĞÜ KALEMİ


Satış şartları :


1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.


2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye vjpfnp£a$j$*^zınaynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.


3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde haklan tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.


4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.


5- İİK'nun 127. Maddesi uyarınca, ilanın birer suretinin borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın Tapu Siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede ve elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.


6- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.


7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2014/172 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.22/09/2014


(İİK m. 126) _


(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.


* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.


İhale ilanı için tıklayın