Çaycuma'daki Vadi Evleri kaçak mı?

Çaycuma'daki Vadi Evleri kaçak mı?

Çaycuma'da serbest harita mühendisliği yapan Kadir Er, Çaycuma Belediyesi tarafından yapımına başlanan "Vadi Evleri"nin kaçak olduğunu söyleyerek, Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı hakkında adliyeye suç duyurusunda bulundu.


Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde serbest harita mühendisliği yapan Kadir Er, Çaycuma Belediyesi tarafından yapımına başlanan “Vadi Evleri”nin kaçak olduğunu söyleyerek, Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı hakkında adliyeye suç duyurusunda bulundu. İlçenin Yenimahalle’de bulunan Vadi Evleri’nin ruhsatının 1996 yılında alındığını, o tarihte bir kısmı yapılan evlerin satışa satıldığını ifade eden Er, 20 yıl sonra ruhsat yenilenmeden evlerin devamının yapılmaya başlandığını iddia etti.  Er, “İmar mevzuatının 29’uncu maddesi; yapıya başlama müddeti ruhsat tarihinden itibaren 2 yıldır. Bu müddet zarfında yapıya başlanmadığını veya yapıya başlanıp da her ne sebeple olursa olsun başlama müddetiyle birlikte 5 yıl içinde bitirilmediği takdirde verilen ruhsat hükümsüz sayılır. Mevzuat hükümleri açık iken ilçenin Yenimahalle’de tapuda Çaycuma Belediyesi adına kayıtlı 198 ada 232 parsel de 20 Ağustos 1996 tarih 2579 nolu ruhsatla 13 blok 156 daire olarak ruhsatı alınmıştır. 29.05.1998 tarih ve 2713 ruhsat no ile ruhsat tadilatı yapılmıştır. 1998 tarihinde 13 blok 156 bağımsız bölüm olarak kat irtifakı kurulmuştur.


Çaycuma Belediyesi, 2000’li yıllarda 9 bloğun inşaatını yaparak dairelerin satışını gerçekleştirmiştir.4 blok 48 daireden oluşan kısım bu zamana kadar atıl bir şekilde kalmıştır. Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı 20 Ağustos 1996 tarih 2579 ruhsat no ile ruhsat alınmış 4 blok 36 dairenin satışı gerçekleştirilmiştir. Yenimahalle 198 ada 232 parseldeki 1996 tarih 2579 ruhsat no ile ruhsatlandırılmış ‘Vadi Evleri’ adı ile şu an inşaatı devam eden inşaatları imar mevzuatının 292uncu maddesi ve Tip İmar yönetmeliğinin 12’nci maddesi hükümlerine göre ruhsatları hükümsüzdür. Kaçak inşaat durumundadır. Yenimahalle 198 ada 232 nolu parsel 96 müşterekli durumdadır. Ruhsat yenilenmesi ya da yeniden ruhsatlandırmak için 96 kişinin onayı ve muvaffakatı alınması gerekir. Vadi Evleri, 1996 yılındaki imar mevzuatı, imar planı ve imar plan notlarına göre projelendirilmiştir. İmar mevzuatının 29’uncu maddesi hükümlerine göre ruhsat hükümsüz olduğundan tip imar yönetmeliğinin 12’nci maddesine göre (ruhsatsız yapılar yeniden ruhsat alma tarihinde yürürlükte bulunan plan ve mevzuat hükümleri uygulanır) yapılan imalatlar, şu anki imar mevzuatına, imar planına ve imar notlarına uygun değil, dolayısı ile yıkılması gerekir. Kamunun daha fazla zarara uğratılmaması için ve Vadi Evleri’nden satın alan 36 kişinin mağdur olmaması için ivedi bir şekilde inşaatların mühürlenerek durdurulması gerekir. Vadi Evleri, 17 Ağustos 1999 depreminden önce projelendirilip ruhsatı alındığı için 17 Ağustos 1999 depreminden sonra yürürlüğe giren deprem yönetmeliklerine de aykırıdır. Vadi Evleri’nde vatandaşların mağduriyeti bir an önce giderilmelidir” diye konuştu.


Zonguldak Pusula Gazetesi