CEG İstanbul Mühendislik Anonim Şirketi kuruldu!

 CEG İstanbul Mühendislik Anonim Şirketi kuruldu! CEG İstanbul Mühendislik Anonim Şirketi kuruldu!

CEG İstanbul Mühendislik Anonim Şirketi bugün Bağcılar 50 bin TL sermaye bedeli ile Sedef Karahan ve Mohand Larbi Sennour ortaklığıyla kuruldu...

CEG İstanbul Mühendislik Anonim Şirketi bugün Bağcılar 50 bin TL sermaye bedeli ile Sedef Karahan ve Mohand Larbi Sennour ortaklığıyla kuruldu.

CEG İstanbul Mühendislik Anonim Şirketi konusu: Şirket her türlü mühendislik, müşavirlik proje hizmetleri ve taahhüt işleri ile iştigal edecektir. Şirket, amacını gerçekleştirmek için, aşağıdaki faaliyetlerle iştigal edecektir: 1- Her türlü idari, mali ve ticari faaliyetle iştigal edebilir. 2- Yurtiçinde ve yurtdışında kurulmuş her türlü şirkete iştirak edebilir, hisse devredebilir, acentelik, satıcılık ve temsilcilik üstlenebilir ve acente, satıcı ve temsilci olabilir, serbest bölgelerde şubeler açabilir ve daha evvel kurulmuş ya da ileride kurulacak şirketlere iştirak edebilir. 3) Şirket, yukarıda bahsi geçen faaliyetlerle alakalı malların ticari işlemleriyle, aynı zamanda ithalat ve ihracatla iştigal edebilir ve aynı türden ticari faaliyetlerle uğraşabilir. Bu amaçla, Şirket, yabancı şirketlerle anlaşmalar imzalayabilir ve yabancı uyruklu veya Türk uyruklu üçüncü taraflarla ortaklıklar kurabilir. 4) Fabrika, taşımacılık araçları veya şirketleri, antrepo, gümrüklü antrepo ve benzer işletmeler kurabilir, kiralayabilir, bunlara yatırım yapabilir, bunları inşa edebilir, satın alabilir, satabilir ve kiraya verebilir. 5) Gerek kamuya ait gerekse özel her türlü ihaleye girebilir, bu amaçla ilgili taahhütler verebilir. 6) Şirket, kendi adına patent veya ticari marka tescilleyebilir ve üçüncü taraflarla patent, ticari marka, teknik yardım ve Know-How anlaşmaları yapabilir. 7) Şirket, kendi ihtiyaçları için yurtiçinden ve yurtdışından krediler alabilir veya tahvil ihraç edebilir. 8) Şirket, kendi ihtiyaçları için gayrimenkuller satın alabilir, inşa edebilir veya kiralayabilir. Gerektiğinde bir üçüncü taraf için ipotek veya diğer ayni hakları verebilir. Yukarıda bahsedilen konuların yanında, Şirket faydalı ve gerekli işlere iştirak etmek isterse, Hissedarlar Kurulu kararı üzerine bu işleri yapabilir.

Adres: Bağlar Mah. 5.Sk. No:5/21 Bağcılar