03 / 07 / 2022

Çekmeköy'de 11.3 milyon TL'ye satılık gayrimenkul!

Çekmeköy'de 11.3 milyon TL'ye satılık gayrimenkul!

İstanbul Anadolu Satış Memurluğu, Çekmeköy Köyiçi'nde üzerinde kargir ev, kerpiç ahır ve bahçe bulunan arsayı satışa çıkardı. Toplam satış bedeli 11 milyon 348 bin 428 TL olarak belirlenen arsanın ihalesi 25 Mayıs 2016'da gerçekleşecek.T.C. İSTANBUL ANADOLU (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2015/136 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri: 

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İli, Çekmeköy İlçesi, Çekmeköy Mahallesi, Köyiçi mevki, 1019 parsel, 3.530,00 metrekare arsa miktarlı kargîr ev kerpiç ahır ve bahçe vasıflı taşınmazın tamamı. Parselin üzerinde güney cephesinde Doğa Mine peyzaj botanik ve iç mekan dekoratif çiçekçilik firması ile Sarıtaş dekoratif taş deposunun bulunduğu, kuzey cephesinde ise boş halde 2 katlı tadilat yapılmış eski bir binanın olduğu görülmüştür. Çiçekçinin kullandığı binanın ön cephesi camekanlıdır ve alanı 120.00metrekare'dir. Kuzey kenarında bulunan bina ise 68.00 metrekare'dir. Parselin tapu kaydında niteliğinin kargir ev kerpiç ahır ve bahçe vasfında olduğu belirtilmektedir. Ancak keşif tarihinde yerinde yapılan incelemede bahsedilen vasıftaki binaların hangi binalar olduğu kesinleştiriİçmemiştir. Parselin güney cephesinin uzunluğu yaklaşık 83m. ve kuzey cephesinin uzunluğu yaklaşık 12m.'dir. Çekmeköy belediyesi imar bölümünden alınan bilgiye göre, parseli sosyal ve kültürel tesis alanına ayrılacak kısmı yaklaşık 110 metrekare ve park alanına yarılacak kısmı yaklaşık 75 metrekare ve yola ayrılacak alanı 150 metrekare'dir. Dolayısıyla parselin net alanı yaklaşık 3.195,00 metrekare'dir. Kesin alan imar durumu ve inşaat istikamet alındıktan sonra belli olacaktır.


Adresi: İstanbul İl, Çekmeköy İlçesi, Merkez (Çekmeköy) Mahallesi, Oğzuhan cad. No:3 ve Yunus Emre cad., No: 14 Yüzölçümü : 3.195,00 metrekare


İmar Durumu : Çekmeköy Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 02.09.2015 tarih ve 19107065-310.05.01/6780/18957 sayılı yazısına istinaden; Çekmeköy İlçesi, Merkez Mahallesi, 1019 parsel sayılı taşınmazın "1/1000 ölçekli ölçekli 22.08.2010 T.T.'li Çekmeköy Revizyon İlave Uygulama İmar Tadilatı - 16.05.2011 T.T.'li İtirazen Değişiklik - 09.03.2013 T.T.'li Plan Ntu Tadilatı - 17.02.2014 T.T.'li İtirazen Değişiklik - 21.11.2014 T.T.'li 1/1000 ölçekli Çekmeköy, Kemerdere ve Çekmeköy Deresi ile Yakın Çevresine İlişkin Uygulama İmar Planı kapsamında kısmen A-l lejantlı, Hmax:3 kat irtifalı KONUT ALANInda, kısmen PARK ALANInda, kısmen SOSYAL VE KÜLTÜREL TESİSLER ALANl'nda ve YOLda kaldığı" anlaşılmıştır.


Kıymeti: 11.348.428,00 TL


KDV Oranı :%18

Kaydındaki Şerhler : Yahya ÇİFTÇİ'den İdris ÇİFTÇİ, Fatma KARAKUŞ, Emel ÇİFTÇİ, Koray ÇİFTÇİ, Tamer ÇİFTÇİ ve Birol ÇİFTÇİ'lere irtikal edecek hisseleri Yusuf TOPLUSOY lehine satış vaadi vardır. Tapu kaydındaki gibidir.


1. Satış Günü: 25/05/2016 günü 14:20- 14:30 arası

2. Satış Günü: 20/06/2016 günü 14:20 - 14:30 arası

Satış Yeri : ANADOLU ADALET SARAYI MEZAT SALONU


Satış şartları:

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını Özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde haklan tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde Ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir Örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları başkaca bilgi almak isteyenlerin 2015/136 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 13/04/2016