Cemre Hafriyat İnşaat Uluslararası Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Cemre Hafriyat İnşaat Uluslararası Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Cemre Hafriyat İnşaat Uluslararası Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Avcılar'da 200 bin TL sermaye bedeli ile Ümit Emrah İstanbullu tarafından kuruldu.


Cemre Hafriyat İnşaat Uluslararası Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Avcılar'da 200 bin TL sermaye bedeli ile Ümit Emrah İstanbullu tarafından kuruldu.

Cemre Hafriyat İnşaat Uluslararası Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi konusu:
1. Her türlü Hafriyat işlerini yapmak, yaptırmak, gerek kendi gerekse taşeronlara yaptırmak. Resmi ve Özel kurumlarda açılacak hafriyat ile ilgili ihalelere girebilir. Ayrıca almış ve alacağı ihaleleri başka işletmelere verebilir. Konusu ile ilgili araç alır, kiralar, ihale verdiği işletmelere araç satar veya kiraya verir. 2. Yurt içinde ve dışında inşaat, altyapı, taahhüt işleri yapmak, ihalelere girmek, alınan ihaleleri başkalarına devretmek, veya başkalarından devralmak. Baraj, liman, köprü, rıhtım, tünel, toplu konut, mesken, ticarethane, fabrika ile kanalizasyon, içme suyu yağmur suları, sulama kanalları, drenaj kanalları, sel suları yatakları, DTT, elektrik, ısıtma sistemi galerileri, yol, menfez, alt ve üst geçit, doğal gaz, petrol boru hattı, taş, kum çakıl ocakları, maden ve kömür üstü dekopajları gölet inşaatı ve arıtma tesisleri, organize sanayi hava alanı, orman yolları, hafriyat işlerini yapmak taahhütlerini inşa etmek, ettirmek, yapmak ve yaptırmak. 3. Yurt içinde ve dışında her nevi kara, hava ve deniz nakil vasıtaları ile yük ve eşya taşımacılığı, nakliye komisyonculuğu yapmak. 4. Şirket faaliyeti ile ilgili her türlü nakil vasıtaları alır, satar, kiralar ve kiraya verir. 5. Hava, deniz ve kara yolları ile her nevi kargonun nakliyesini, tahmil ve tahliyesini yapmak. 6. Lojistik hizmeti vermek amacıyla yurt içinde ve yurt dışında kara, deniz ve havayolu taşımacılığı yapmak, bu amacına ulaşmak için gayesine uygun her türlü araç ve ekipmanı satın almak, kiralamak veya kiraya vermek, araçlara yük ve navlun bularak yüke araç bulmak veya bu işlerin komisyonculuğu veya acenteliğini yapmak ve her türlü kara, hava ve denizyolu vasıtasıyla yurtiçi ve yurtdışı Lojistik hizmeti vermek, özel antrepolar kurmak, park yerleri yapmak, işletmek ve işlettirmek, Lojistik hizmetlere ilişkin konusu ile ilgili bilcümle danışmanlık hizmeti vermek, konusuyla ilgili nakil vasıtaları ve ekipmanın ithalat ve ihracatını yapmak. 7. Nakliyat konusunda faaliyet gösteren yerli ve yabancı firmaların Türkiye mümessilliği yapmak. 8. Şirket faaliyet konularının tahakkuku için gerekli gayrimenkuller almak, inşa etmek, kiralamak, kiraya vermek ve satmak. 9. Şirket konuları ile ilgili olarak sahip olduğu ve olacağı gayrimenkuller üzerinden ipotek vermek, icabında ipotek almak ve fek etmek. 10. Şirket faaliyet konuları ile ilgili olarak bayilik, acentelik, distribütörlük almak ve tesis etmek. 11. Şirket faaliyet konuları ile ilgili olarak yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapmak, yeni şirketler kurmak, kurulmuş şirketlere iştirak etmek. 12. Her türlü marka, patent, ihtira beratı, lisans, know how gibi sınai hakları iktisab etmek, tesis etmek, devretmek, kiralamak. 13. Şirketin işleri için iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar akdetmek, emval ve kefalet kredileri, emtia, akreditif, yatırım kredileri, açık krediler, esham üzerine avans kredileri ve benzeri kredileri temin edebilir. 14. Konusu ile ilgili her türlü hammadde ve malzeme, yarı mamul ve mamul, ambalaj malzemesini ve yan ürünlerinin ihracat ve ithalatını ve her türlü nakliye, dağıtım, depolama işlemlerini yapmak. 15. Her türlü petrol, petrol türevleri; benzin, motorin, gaz yağı, fuel oil, solvent, jet yakıtı gibi akaryakıt ile madeni yağlar, gresler vb.alımını, satımını yapmak, yükleme, boşaltma, depolama, dağıtım, dolum tesislerini kurmak. 16. Akaryakıt istasyonları açmak, işletmek, yıkama yağlama servis istasyonları kurmak. 17. Petrol ofisi ve benzeri kuruluşların bayiliğini almak, 18. Her türlü sıvılaştırılmış petrol gazi (LPG), oksijen gazı, eton, argon, helyum ve diğer asal gazların taşlanması, depolanması, muhafazası, dolum tesislerinin kurulması. 19. LPG satış istasyonları açmak. Servis hizmetlerinde bulunmak. Benzin ile çalışan araçların LPG`ye dönüşümünü yapmak, bunun için kullanılacak her türlü malzemenin ithalatını, ihracatını yapmak 20. Her türlü motorlu taşıt ticareti, ithalat ve ihracatını yapmak. 21. Şirket otomotiv sanayi ile ilgili olarak otobüs, minibüs, midibüs, kamyon, kamyonet, traktör, taksi, motorsiklet, bisiklet, trayler ve bunlara benzer motorlu ve motorsuz kara, hava, deniz taşıtlarının, grayder, silindir v.b. ağır iş ve sanayi makinelerinin, yükleme, boşaltma iş makinelerinin yurt içinde ve yurt dışında imalatını ve ticaretini yapmak, acente, bayilik ve mümessilliğini almak, ithalat, ihracat, toptan ve perakende ticaretini yapmak. 22. Motorlu kara nakil vasıtalarının iç ve dış lastikleri, jantların alım satım, ithalat ve ihracatını yapmak. 23. Yurt içinde ve yurt dışında kurulu bulunan kara, hava ve deniz vasıtalarına ait iç ve dış lastik fabrikalarının bayilik, mümessilliklerini almak ve servislerini açmak, işletmek. 24. Oto galerileri açmak, işletmek veya işlettirmek. 25. Her türlü iş makinalarının , nakil vasıtasına ait yedek parçanın alım satımı, ithalatı, ihracatı ve imalatını yapmak. 26. Otomotiv sektörü ile ilgili her türlü mekanik, elektrikli, elektronik motor ve bütünleyici aksamını ve diğer tüm işlevli aksesuarlarını her türlü yedek parçalarını imal etmek, ettirmek, almak, satmak, ihracatını ve ithalatını yapmak. 27. Motorlu kara nakil vasıtalarının akülerinin alımını, satımını, ithalat ve ihracatını yapmak. 28. Her ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Adres: Denizköşkler Mah. Seher Çıkmazı Sok. 0 Ap. N:10/4 AVCILAR