Cens Gıda Turizm Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!  

Cens Gıda Turizm Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!   Cens Gıda Turizm Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!  

Cens Gıda Turizm Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi Pendik'te 150 bin TL sermaye bedeli ile Efekan Candan tarafından kuruldu.Cens Gıda Turizm Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi Pendik'te 150 bin TL sermaye bedeli ile Efekan Candan tarafından kuruldu.

Cens Gıda Turizm Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi konusu: 
1-GIDA a. Her türlü gıda maddelerini almak, satmak, gıda maddelerini paketlemek için tesisler kurmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek. b. İnsanların beslenmesinde önemli bir etkinliği olan ve gıda sektörüne konu teşkil eden her nevi sıcak, soğuk, dondurulmuş, kurutulmuş ve konsantresi yapılmış besin maddelerinin pazarlanması konusunda toptan ve perakende satış yapmak amacı ile gerekli olan satış mağazalarını açmak ve işletmek. c. Her türlü bebek mamalarını almak, satmak, imalat, ithalat ve ihracatını yapmak. d. Bebek mamaları ile ilgili ham, yarı mamul ve mamul maddelerini almak, ihracatını yapmak. 2-RESTAURANT, TURİZM VE OTELCİLİK a-Yurt içerisinde ve yurt dışında tüm turizm hizmet ve faaliyetlerini yapabilmek, konusu ile ilgili halkla ilişkiler konu ve konularında faaliyetler gösterebilmek. Bu amaçlar çerçevesinde tur, konaklama, irtibat, konferanslar düzenlemek ve diğer hizmetlerini yerine getirmek, b-Yurt içerisinde ve yurt dışında seyahat düzenlemek. Seyahat acentelikleri kurmak, acenteliklerin şube , temsilcilikleri ve ajanslıklarını açmak ve çalıştırmak, bu hususta yurt içi ve yurt dışı firmalar ile anlaşmalar düzenlemek, teminatlar vermek ve almak, ortaklıklar kurmak, irtibat büroları kurmak, ilgili kurum ve kuruluşlardan gerekli kanuni izinleri ve belgeleri almak, c-Yurtiçinde ve yurtdışında restaurant, eğlence yerleri, otel , motel, pansiyon, apart otel gibi konaklama tesisleri açmak, işletmek, turizm işletmecilikleri yapmak; d-Restaurant, turizm ve otelcilik işlerine uygun olarak proje etüt, fizibilite çalışmaları yapmak, kamu arazisi ve gayrimenkul tahsisi yaptırmak, kiralamak, intifa ve irtifak hakkı elde etmek. Turizm sektörünün ihtiyaç duyacağı her türlü mal ve hizmetleri iç ve diş piyasadan tedarik etmek, her türlü tefriş ve dekorasyon işlerini taahhüt ve yerine getirmek. 3-İNŞAAT a-Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, havalimanı, marina inşaati ile ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. b-Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek, kiralamak ve kiraya vermek. c-Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. d-Kat karşılığı arsa almak, parsellemek sureti ile aracılık yapmamak kaydıyla satmak, takas etmek, ve kat karşılığı inşaat yapmak. e-Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. f-Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. g-Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. h-Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. i-Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı. j-İslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı. k-Konusuyla ilgili her türlü dengeleme, hesaplama, yazım ve çizim işlerinin yapımı. l-Her türlü kıymetli maden ve taşlarla ilgili mühendislik ve danışmanlık hizmetleri vermek, almak, yurt içinde ve yurtdışında bu hizmetleri veren firmalar ile ortak olmak, satın almak, kiralamak ve kiraya vermek, m-Her türlü kıymetli maden ve taşlarla ilgili teknik ekipman almak, satmak, ithal etmek ve ihraç etmek. 4-KUYUMCULUK a-Her türlü altın (külçe altın hariç), mücevher, gümüş, bronz, platin, elmas, safir, inci, pırlanta, yakut, zümrüt ve diğer kıymetli madenlerden ve taşlardan mamul her türlü mücevherat, bilezik, kolye, yüzük, saat gibi süs ve takı eşyalarının imalatını yapmak, başkalarına imal ettirmek, almak, satmak, ithalatını ve ihracatını yapmak. b-Ayar evleri, tamir atölyeleri kurmak, işletmek. 5-OTOMOTİV a-Her türlü motorlu taşıt ticareti, ithalat ve ihracatını yapmak. b-Her türlü otobüs, minibüs, midibüs, kamyon, kamyonet, traktör, taksi, motosiklet, bisiklet, treyler ve bunlara benzer motorlu ve motorsuz kara, hava, deniz taşıtlarının, greyder, silindir v.b. ağır iş ve sanayi makinelerinin, yükleme, boşaltma iş makinelerinin toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Adres: Yenişehir Mah.Millet Cad.Lens İstanbul Sit.D Blok No:34 D/12 Pendik