Centrium İnşaat Turizm Enerji Yatırım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

Centrium İnşaat Turizm Enerji Yatırım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!Centrium İnşaat Turizm Enerji Yatırım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 13 Mart 2015'te, 100 bin TL sermaye bedeli ile Büyükçekmece'de Servet Atmaca Yönetim Kurulu Başkanlığı'nda kuruldu.


Centrium İnşaat Turizm Enerji Yatırım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 100 bin TL sermaye bedeli ile 13 Mart 2015'te Servet Atmaca Yönetim Kurulu Başkanlığı'nda kuruldu.


Centrium İnşaat Turizm Enerji Yatırım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi iş konusu;1-Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde  kat karşılığı binalar yapmak.   2 -Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek.   3- Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek.   4 -Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek.   5 -Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek.   6 -Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak.   7 -Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak.   8 -Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak.   9 -Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak 10 -Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı, çatı tadilat işleri yapmak. 11 -Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. 12 -Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı. 13 -İslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı. 14 -Konusuyla ilgili her türlü dengeleme, hesaplama, yazım ve çizim işlerinin yapımı. 15 -Her türlü emlak, her türlü gayrimenkul ve özellikle siteler, plazalar, marketler, depolar, soğuk hava depoları, villa tatil köyleri, devre mülk, apart otel, motel, kamping gibi turistik tesisler, organize sanayi bölgeleri spor kompleksleri, mesken, ev, apartman, işyeri, arsa, arazi gibi gayrimenkulleri almak, satmak, satın almak, kiralamak, kiraya vermek;Aracılık ve emlak komisyonculuğu yapmak. 16 -Bahçe, tarla ve arsalar üzerinde parselasyon ve imar durumlarını çıkarmak, gerektiğinde projelendirmek. 17 -Gayrimenkuller üzerine irtifak, intifa, sükna, kat mülkiyeti, kat irtifakı, şufa hakları ve vefa hakları, gayrimenkul mükellefiyeti tesis etmek. 18 -Yurt içinde ve dışında her nevi kara, hava ve deniz nakil vasıtaları ile yük ve eşya taşımacılığı, nakliye komisyonculuğu yapmak. 19 -Şirket faaliyeti ile ilgili her türlü nakil vasıtaları alır, satar, kiralar ve kiraya verir. 20 -Yurt içinde ve yurt dışında paket, zarf ve kargo taşımacılığı yapmak Araçlı araçsız kurye hizmetleri vermek. 21 -Hava, deniz ve kara yolları ile her nevi kargonun nakliyesini, tahmil ve tahliyesini yapmak. 22-Yurt içinde ve yurt dışında turistik amaçlı geziler ve turlar düzenlemek. Yerli ve yabancı turistlerin yurt içinde ve yurt dışında konaklama, seyahat taşıma, rehberlik hizmetlerini yürütmek. 23 -Her türlü seyahat acenteleri kurmak, kurulmuş acentelere ortak olmak. 24 -Uçak, otobüs, gemi gibi tüm ulaşım araçları için her türlü bileti satmak ve bu maksatla bilet satış yerleri açmak. 25 -Her türlü gemi ve yat işletmeciliği yapmak, gemi ve yat kiralamak. 26 -Ticari amaçlı her türlü motorlu araç kiralama hizmetleri verebilir. 27 -Hava araçları ile ambulans hizmetleri vermek. 28 -Her türlü hava, deniz, kara vasıtaları ile şehir içi, şehirlerarası ve uluslararası yolcu taşımacılığı yapmak. 29 -Öğrenci ve personel taşımacılığı yapmak. 30- Otel ve turistik tesis işletmeciliği yapmak. 31 -Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan gerekli lisans alınarak enerji kaynaklarının üretim tesislerinde elektrik enerjisine dönüştürülmesi için üretim tesisi kurulması,  elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin müşterilere satışını yapmak 32 - Elektrik ve ısı üretimine ilişkin buhar tribünleri, gaz tribünleri, buhar kazanları, motorlar, jeneratörler, doğal gaz veya fuel-oil ve kömürle çalışan elektrik-ısı santralleri, enerji enstrümanları, filtreler, ısı geri kazınım ünitelerinin imalatını, iç ve dış ticaretini yapmak. 33 - Elektrik ve ısı santralleri için kömür hazırlama, kömür yıkama, kireç hazırlama, filtre ve desülfirizasyon sistem ve ünitelerinin imalatını, iç ve dış ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler


Centrium İnşaat Turizm Enerji Yatırım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi adres: Büyükçekmece, Karaağaç Mahallesi, Hadımköy-İstanbul Caddesi, Mayda Plaza 10/1