Kale İmar Planlama Şehircilik İnşaat Otomotiv Gayrimenkul Yatırım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

Kale İmar Planlama Şehircilik İnşaat Otomotiv Gayrimenkul Yatırım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu! Kale İmar Planlama Şehircilik İnşaat Otomotiv Gayrimenkul Yatırım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

Kale İmar Planlama Şehircilik İnşaat Otomotiv Gayrimenkul Yatırım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Onur Oral Yönetim Kurulu Başkanlığı'nda 50 bin TL sermaye ile 8 Ocak'ta Maltepe, Altayçeşme Mahallesi'nde kuruldu.


Kale İmar Planlama Şehircilik İnşaat Otomotiv Gayrimenkul Yatırım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Onur Oral Yönetim Kurulu Başkanlığı'nda 50 bin TL sermaye ile 8 Ocak'ta Maltepe, Altayçeşme Mahallesi'nde kuruldu. 


Kale İmar Planlama Şehircilik İnşaat Otomotiv Gayrimenkul Yatırım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi iş konusu; 1-Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı ,hasılat paylaşımı , arsa satışı karşılığı hasılat paylaşımı sözleşmesi ile binalar yapmak. 2-Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, toplu konut, site, köprü, liman, havalimanı, demiryolu, santral, hidroelektrik santrali, enerji üretim tesisleri, boru hattı, sulama tesisleri, kanal, tünel, eğitim kurumları, hastane, benzin istasyonları, termal istasyonlar, tiyatro sinema gibi kültür ve eğitim merkezleri,  park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek   3-Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. 4-Her türlü emlak, her türlü gayrimenkul ve özellikle siteler, plazalar, marketler, depolar, soğuk hava depoları, villa tatil köyleri, devre mülk, apart otel, motel, kamping gibi turistik tesisler, organize sanayi bölgeleri, spor kompleksleri, mesken, ev, apartman, işyeri, arsa, arazi gibi gayrimenkulleri almak, satmak, satın almak, kiralamak, kiraya vermek; bahçe, tarla ve arsalar üzerinde parselasyon ve imar durumlarını çıkarmak, gerektiğinde projelendirmek. Gayrimenkuller üzerine irtifak, intifa, sükna, kat mülkiyeti, kat irtifakı, şufa hakları ve vefa hakları, gayrimenkul mükellefiyeti tesis etmek. 5-Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak.  6-Her türlü gayrimenkul alım satımına aracılık hizmetleri vermek. 7-Her türlü sanayi ürünü, demir, çelik, çimento, beton kireç vb. ürünlerin ithalatını, ihracatını, yurtiçi alım ve satımını yapmak. 8-Her türlü kara, deniz ve hava nakliyesi işlerini yapmak. 9-Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. 10-Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. Projelere uygulanan tüm elektrik ve mekanik sistemlerin devreye alınma süreçlerini yönetmek. 11-Her türlü araç alım satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak. 12-Şirket otomotiv sanayi ile ilgili olarak otobüs, minibüs, midibüs, kamyon, kamyonet, traktör, taksi, motosiklet, bisiklet, treyler ve bunlara benzer motorlu ve motorsuz kara, hava, deniz taşıtlarının, greyder, silindir vb. ağır iş ve sanayi makinelerinin, yükleme, boşaltma iş makinelerinin yurt içinde ve yurt dışında imalatını ve ticaretini yapmak, acente, bayilik ve mümessilliğini almak, ithalat, ihracat, toptan ve perakende ticaretini yapmak. 13-Motorlu kara nakil vasıtalarının iç ve dış lastikleri, jantların alım satım, ithalat ve ihracatını yapmak. Motorlu kara nakil vasıtalarının şoförlü veya şoförsüz kiralanması, kiraya verilmesi, satışı, aracılık komisyonculuğunun yapılması. 14-Greyder, silindir vb. ağır iş ve sanayi makinelerinin kiralanması, kiraya verilmesi, yükleme, boşaltma, iş makinelerinin kiralanması, kiraya verilmesi, satışı, aracılık komisyonculuğunun yapılması. 15-Yurt içinde ve yurt dışında kurulu bulunan kara, hava ve deniz vasıtalarına ait iç ve dış lastik fabrikalarının bayilik, mümessilliklerini almak ve servislerini açmak, işletmek. Oto galerileri açma, işletmek, veya işlettirmek. 16-Şirket amacını gerçekleştirmek üzere her türlü nakil vasıtasına ait yedek parçanın alım satımı, ithalatı, ihracatını yapmak. Otomotiv sektörü ile ilgili her türlü mekanik, elektrikli, elektronik motor ve bütünleyici aksamını ve diğer tüm işlevli aksesuarlarını her türlü yedek parçalarını imal etmek, ettirmek, almak, satmak, ihracatını ve ithalatını yapmak. 17-Motorlu kara nakil vasıtalarının akülerinin alımını, satımını, ithalat ve ihracatını yapmak.  Her türlü oto yedek parçalarının yurt dışındaki ve yurt içindeki imalatçı firmaları ile anlaşmalar yaparak, bu firmaların mümessillik, distribütörlük ve acenteliklerini yapmak. Şirket bu amaçlarını gerçekleştirmek için aşağıdaki konularda faaliyette bulunabilir. i. Şirket faaliyet alanına giren konularda ilgili mevzuat hükümlerine aykırı düşmemek koşulu ile her türlü hukuki işlemleri yapabilir. ii. Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul ve menkulleri alabilir, satabilir, kiralayabilir ve kiraya verebilir. Bunlar üzerinde ayni ve şahsi hakları tesis edebilir, şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir, tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. 


Kale İmar Planlama Şehircilik İnşaat Otomotiv Gayrimenkul Yatırım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi adres: Maltepe, Altayçeşme Mahallesi, Zühal Sokak Ateş Apartmanı 20/D