10 / 12 / 2022

Çet Hafriyat Nakliyat İnşaat Petrol Ürünleri Kuyumculuk Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Çet Hafriyat Nakliyat İnşaat Petrol Ürünleri Kuyumculuk Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Çet Hafriyat Nakliyat İnşaat Petrol Ürünleri Kuyumculuk Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Çetin Kavçan tarafından 20 bin TL'lik sermaye ile 28 Mayıs'ta kuruldu.Çet Hafriyat Nakliyat İnşaat Petrol Ürünleri Kuyumculuk Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Çetin Kavçan tarafından 20 bin TL'lik sermaye ile 28 Mayıs'ta kuruldu. 


Çet Hafriyat Nakliyat İnşaat Petrol Ürünleri Kuyumculuk Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi iş konusu; HAFRİYAT a-) Her türlü Hafriyat işlerini yapmak,yaptırmak,gerek kendi gerekse taşeronlara yaptırmak.Resmi ve özel kurumlarda açılacak ihalelere girmek,ayrıca almış ve alacağı ihaleleri başka işletmelere verebilir.      konusu ile ilgili araç alır kiralar ihale verdiği işletmelere araç satar veya kiraya verir. b-)Her nevi mesken ve işyerleri  inşaa edip satmak.İnşaat yapmak için arsa ve malzeme temin etmek.Her türlü inşaat malzemesi alım-satımını ithalat-ihracatını yapmak.Konusu ile ilgili satış mağazaları açmak,bayilikler almak, bayilikler vermek.      Her nevi inşaat yapımı için resmi ve özel ihalelere katılmak. Yurt içinde ve yurt dışında resmi ve özel kuruluşlar ile şahıslara karşı her nevi inşaat taahhütlerinde bulunmak.Her nevi Gayrimenkul malların şirket veya başkası namına alım-satımı         ve pazarlamasını yapmak.Konusu ile ilgili nakil vasıtaları satın almak ve taşımasını yapmak. c-)Yurt içinde ve yurt dışında inşaat,altyapı,taahhüt işleri yapmak,ihalelere girmek,alınan ihaleleri başkalarına devretmek veya devralmak.Baraj,liman,köprü,rıhtım,tünel,toplu konut,mesken,ticarethane,fabrika,kanalizasyon,içme suyu yağmur suları sulama kanalları drenaj kanalları,sel suları yatakları,DTT,elektrik,ısıtma sistemi galerileri,yol menfez,alt ve üst geçit,doğal gaz,petrol boru hattı, taş,kum,çakıl ocakları,maden ve kömür üstü dekopajları,gölet inşaatı ve arıtma tesisleri,organize sanayi hava alanı,orman yolları, taahhütlerini inşa etmek,ettirmek yapmak ve yaptırmak.   NAKLİYATa-)Yurt içi ve yurt dışı yük ve yolcu taşımacılığı yapmak,nakliye hafriyat taahhüt işleri yapmak konusu ile ilgili her türlü taşımacılık ihalelerine katılmak servis, garaj, ve galeri gibi tesisleri açmak satın almak,saymak,kiralamak,kiraya vermek,işletmek,bilumum yük ve yolcu taşımacılığı ile ilgili işlemleri yapmak,konusu ile ilgili her türlü otomobil,otobüs,minibüs,kamyon,kamyonet ve diğer motorlu araçların alımını,satımını,ithalatını ve pazarlamasını yapmak İNŞAAT a.      Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. b.      Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. c.       Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. d.      Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. e.      Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. f.        Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. g.      Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. h.      Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. i.        Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. j.        Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı,çatı tadilat işleri yapmak. k.      Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili                hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. l.        Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı. m.    İslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı. n.      Konusuyla ilgili her türlü dengeleme,hesaplama,yazım ve çizim işlerinin yapımı. PETROL ÜRÜNLERİ a.      Her türlü petrol, petrol türevleri; benzin, motorin, gaz yağı, fuel oil, solvent, jet yakıtı gibi akaryakıt ile madeni yağlar, gresler vb.alımını, satımını yapmak, yükleme, boşaltma, depolama, dağıtım, dolum tesislerini kurmak. b.      Akaryakıt istasyonları açmak, işletmek, yıkama yağlama servis istasyonları kurmak. c.       Petrol ofisi ve benzeri kuruluşların bayiliğini almak, d.      Her türlü sıvılaştırılmış petrol gazi (LPG), oksijen gazı, beton.

Geri Dön