Çevre izin ve lisans yönetmeliği 1 Kasım'da yürürlüğe girdi!

Çevre izin ve lisans yönetmeliği 1 Kasım'da yürürlüğe girdi! Çevre izin ve lisans yönetmeliği 1 Kasım'da yürürlüğe girdi!

10 Eylül 2014 tarihinde 29115 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 11 inci maddesine dayanılarak hazırlanan çeve izin ve lisans yönetmeliği 1 Kasım'da yürürlüğe girdi..Çevre izin ve lisans yönetmeliği yürürlüğü!

Çevre izin ve lisans yönetmeliği, 10 Eylül 2014 tarihinde 29115 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. 2872 sayılı Çevre Kanununun 11 inci maddesine dayanılarak hazırlanan çeve izin ve lisans yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girmemişti.


Amacı 2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca alınması gereken çevre izin ve lisansı sürecinde uyulacak usul ve esasları düzenlemek olan Çevre izin ve lisans yönetmeliği yürürlüğe girdi mi? Çevre izin ve lisans yönetmeliği ne zaman yürürlüğe girdi, gibi soruların yanıtı yönetmeliğin yürürlük maddesinde yer alıyor.


"Yürürlük

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik  1/11/2014 tarihinde yürürlüğe girer.


Yürütme

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür."


Yönetmeliğin yürürlük maddesine göre Çevre izin ve lisans yönetmeliği 1 Kasım'da yürürlüğe girdi.


Genel Hükümler

Çevre izni veya çevre izin ve lisansına tabi işletmeler

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında çevre iznine veya çevre izin ve lisansına tabi işletmeler, çevresel etkilerine göre Ek-1 ve Ek-2 listelerinde sınıflandırılmıştır.


(2) Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan işletmeler, faaliyette bulunabilmeleri için, öncelikle geçici faaliyet belgesi almak zorundadır.


(3) Geçici faaliyet belgesi alan işletmeler belge tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde çevre izin veya çevre izin ve lisans belgesi almak zorundadır.


Geçici faaliyet belgesi, çevre izni veya çevre izin ve lisansı belgesi vermeye yetkili merciler


MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelik uyarınca verilecek geçici faaliyet belgesi veya çevre izin veya çevre izin ve lisansı;

a) Ek-1 listesinde yer alan işletmeler için Bakanlık,

b) Ek-2 listesinde yer alan işletmeler için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri,

tarafından verilir.


(2) Birden fazla tesisi olan işletmelerin çevre izni veya çevre izin ve lisansı işlemleri, işletme adına ve işletmede aynı adreste yer alan tüm tesisler değerlendirilerek yürütülür ve sonuçlandırılır. Bir işletme içinde Ek-1 ve Ek-2 listesine tabi faaliyet veya tesislerin birlikte bulunması halinde söz konusu müracaat Ek-1 kapsamında değerlendirilir.Çevre izin ve lisans belgesi alan firmalar!
Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com