Çevre temizlik vergi borcu taksitlendirme!

Çevre temizlik vergi borcu taksitlendirme!Çevre temizlik vergi borcunu ödemeyen kimseler, 6552 sayılı Torba Yasası kapsamında vergi borcunu yapılandırabiliyor. Vergi borcu nasıl yapılandırılır? İşte çevre temizlik vergi borcu taksitlendirme işlemleri..


Çevre temizlik vergi borcu taksitlendirme!

Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan ve belediyelerin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan konut, iş yeri ve diğer şekillerde kullanılan binalar çevre temizlik vergisine tabi tutuluyor.


Vergi borcunu ödemeyen kimseler, 6552 sayılı Torba Yasası kapsamında vergi borcunu yapılandırabiliyor.


Vadesi 30.04.2014 tarihinden önce olan  Emlak  vergisi ile çevre temizlik vergisi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları ve  Emlak  vergisi üzerinden hesaplanan taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı ile buna bağlı gecikme zammı;


Büyükşehir Belediyeleri Su ve Kanalizasyon İdarelerinin vadesi 30.04.2014 tarihinden önce olan su ve atık su bedeli alacakları, taksitlendirilebiliyor. 


Peki, çevre temizlik vergi borcu taksitlendirmesi nasıl yapılır?


Çevre temizlik vergisi borç yapılandırması için 30 Kasım 2014 tarihine kadar belediyeye giderek başvuruların yapılması gerekiyor. Aksi halde yapılandırma hakkı kaybediliyor. 


Yapılandırılan vergi borcu taksit ödemeleri ise 1 Aralık 2014 tarihinde başlıyor.


Taksitlerin ikişer aylık dönemler halinde en fazla on sekiz eşit taksitte ödenmesi gereken yapılandırmada bir yılda ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde yapılandırma hakkı kaybediliyor. Boş dükkana çevre temizlik vergisi ödenir mi?
Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com