Çevre temizlik vergisi nasıl tahsil edilir?

Çevre temizlik vergisi nasıl tahsil edilir? Çevre temizlik vergisi nasıl tahsil edilir?

Çevre temizlik vergisi, belediyelerin sunmuş olduğu temizlik hizmeti için ödeniyor. Verginin mükellefi, taşınmaz malın kullanıcısı oluyor Peki, çevre temizlik vergisi nasıl tahsil edilir? Vergi nasıl hesaplanır?Çevre temizlik vergisi nasıl tahsil edilir?

Çevre temizlik vergisi, belediyelerin sunmuş olduğu temizlik hizmeti için ödeniyor. Verginin mükellefi, taşınmaz malın kullanıcısı tarafından ödeniyor.


Konutlara ait çevre temizlik vergisi; su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına hesaplanıyor ve su faturalarına yansıtılıyor.


Çevre temizlik vergisi mevzuatı gereğince,  belediyenin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan ancak, su ihtiyacını belediyece veya büyükşehir belediyelerine bağlı su ve kanalizasyon idarelerince tesis edilmiş su şebekesi haricinden karşılayan konutlara ilişkin çevre temizlik vergisi, aşağıda yer alan ilgili tarifelerin yedinci grubunun belediye meclislerince en son intibak ettirilen derecelere ait tutarlar üzerinden tahakkuk ettiriliyor.


Yukarıda da belirttiğimiz gibi meskenlerin çevre temizlik vergisi kuruma giderek ödenmiyor. Su faturalarının ödenmesi halinde çevre temizlik vergisi de tahsil edilmiş oluyor.


Peki işyeri çevre temizlik vergisi nasıl tahsil edilir? İşyeri çevre temizlik vergisi nasıl hesaplanır?


İşyeri ve diğer şekillerde kullanılan yapılar için çevre temizlik vergisinin belediyeye giderek ödenmesi gerekiyor.


Büyükşehir Belediyeleri Dışındaki Belediyelerde Uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi

Büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde uygulanacak olan çevre temizlik vergisi tarifesi aşağıda yer almaktadır.


1. Grup

1. Derece 2.300

2. Derece 1.800

3. Derece 1.500

4. Derece 1.200

5. Derece 1.000


2. Grup

1. Derece 1.500

2. Derece 1.100

3. Derece 890

4. Derece 700

5. Derece 600


3. Grup

1. Derece 1.000

2. Derece 770

3. Derece 600

4. Derece 480

5. Derece 380


4. Grup

1. Derece 480

2. Derece 380

3. Derece 290

4. Derece 230

5. Derece 180


5. Grup

1. Derece 290

2. Derece 230

3. Derece 160

4. Derece 150

5. Derece 120


6. Grup

1. Derece 150

2. Derece 120

3. Derece 80

4. Derece 70

5. Derece 50


7. Grup

1. Derece 50

2. Derece 40

3. Derece 29

4. Derece 24

5. Derece 19


Büyükşehir Belediyelerinde Uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi

2464 sayılı Kanunun mükerrer 44 üncü maddesinin beşinci fıkrasına göre, büyükşehir belediyelerinde çevre temizlik vergisi, diğer belediyelerde uygulanan çevre temizlik vergisi tutarları % 25 artırılarak hesaplanacaktır. Buna göre büyükşehir belediyelerinde uygulanacak olan çevre temizlik vergisi tarifesi aşağıda yer almaktadır.


1. Grup

1. Derece 2.875

2. Derece 2.250

3. Derece 1.875

4. Derece 1.500

5. Derece 1.250


2. Grup

1. Derece 1.875

2. Derece 1.375

3. Derece 1.112

4. Derece 875

5. Derece 750


3. Grup

1. Derece 1.250

2. Derece 962

3. Derece 750

4. Derece 600

5. Derece 475


4. Grup

1. Derece 600

2. Derece 475

3. Derece 362

4. Derece 287

5. Derece 225


5. Grup

1. Derece 362

2. Derece 287

3. Derece 200

4. Derece 187

5. Derece 150


6. Grup

1. Derece 187

2. Derece 150

3. Derece 100

4. Derece 87

5. Derece 62


7. Grup

1. Derece 62

2. Derece 50

3. Derece 36

4. Derece 30

5. Derece 23


Çevre temizlik vergisi torba yasası!Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com