28 / 05 / 2022

Çevre temizlik vergisi taksitlendirme başvuruları 2014!

Çevre temizlik vergisi taksitlendirme başvuruları 2014!

Mükellefleri tarafından ödenmeyen vergiler, 6552 sayılı kanun ile yapılandırılabiliyor. Çevre temizlik vergisi taksitlendirme başvuruları, 30 Kasım'da alınan karar ile 31 Aralık 2014 tarihine kadar uzatıldı...Çevre temizlik vergisi taksitlendirme başvuruları 2014!

Çevre temizlik vergisi, işyeri ve diğer şekillerde kullanılan yapı kullanıcıları tarafından belediyeye ödeniyor. Mükellefleri tarafından ödenmeyen vergiler, 6552 sayılı kanun ile yapılandırılabiliyor.


Torba Yasa ile yapılandırılabiliyor. Kanun ile vadesi 30.04.2014 tarihinden önce olan  Emlak  vergisi ile çevre temizlik vergisi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları ve emlak vergisi üzerinden hesaplanan taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı ile buna bağlı gecikme zammı,


Büyükşehir Belediyeleri Su ve Kanalizasyon İdarelerinin vadesi 30.04.2014 tarihinden önce olan su ve atık su bedeli alacakları yapılandırılabiliyor.


Ancak, 30 Kasım 2014 tarihinde alınan bir karar ile vergi yapılandırma başvuruları 31 Aralık'a kadar devam edecek ve taksit ödemeleri ise 2 Ocakta başlayacak.


Yapılandırma sürecinde bir yılda ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde yapılandırma hakkı kaybediliyor. Taksitler kredi kartıyla da ödenebiliyor.


Yapılandırmaya konu alacaklarla ilgili olarak açılmış olan davalardan vazgeçilmesi ve bu alacaklarla ilgili olarak daha sonra dava açılmaması, bu kararlar ile hükmedilmiş yargılama giderleri ve vekâlet ücreti bulunması halinde bunların talep edilememesi ve yapılandırma sonrası oluşan dönem borçlarının da aksatılmadan ödenmesi şartlarında yapılandırmadan faydalanılabilecektir.


Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasını düzenleyen 6111 sayılı Kanundan yararlanma hakkı devam eden alacaklar için bu yapılandırma uygulanmayacaktır.


Vergi takvimi Aralık 2014!Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com