Çevre temizlik vergisinin mükellefi kimdir?

Çevre temizlik vergisinin mükellefi kimdir? Çevre temizlik vergisinin mükellefi kimdir?

Belediye Gelirleri Kanunu gereğince mesken, işyeri ve diğer şekillerde kullanılan taşınmaz mallar için çevre temizlik vergisi ödeniyor. Peki, çevre temizlik vergisinin mükellefi kimdir? Vergiyi kim öder?Çevre temizlik vergisinin mükellefi kimdir?

Belediye Gelirleri Kanunu gereğince mesken, işyeri ve diğer şekillerde kullanılan taşınmaz mallar için çevre temizlik vergisi ödeniyor. Vergi, belediyenin sunduğu temizlik hizmeti için ödeniyor.


Çevre temizlik vergisini, konut, işyeri ve diğer şekillerde kullanılan yapı kullanıcıları ödüyor. Eğer yapıda kiracı varsa, mükellef kiracı oluyor. Ayrıca, Kanun gereğince kimi yapılar vergiden muaf tutuluyor.


Kanunda verginin mükellefi şu şekilde tanımlanıyor: Verginin mükellefi, her ne sıfatla ve ne şekilde olursa olsun binaları kullanan gerçek ve tüzel kişilerdir.


Barınma amacı ile oturulan, dolayısıyla konut olarak kullanılan yerlerde, içme veya temizlik için su kullanan gerçek ve tüzel kişilerle belediyeler veya büyükşehir belediyesi bulunan yerlerde ise su ve kanalizasyon idareleri arasında bir hizmet sözleşmesi yapılmakta ve hizmet sözleşmesi yapan bu gerçek ve tüzel kişiler de “Abone” olarak adlandırılmaktadırlar.


Dolayısıyla konutların vergilendirilmesinde, kullandıkları konuta ait su aboneliği bulunanlar, çevre temizlik vergisinin de mükellefi olup, adlarına su bedeli ile birlikte tahakkuk edecek çevre temizlik vergisini de ödemekle yükümlü bulunmaktadırlar.


Kullandıkları konuta ait su aboneliğinin başka gerçek veya tüzel kişilerin yahut apartman yönetimi adına olması halinde vergi, su abonesi olanlar tarafından ödenecek ancak, su aboneliği olanlar ödediği bu vergiyi binayı kullananlardan talep edebileceklerdir.


ÖRNEK: 1. (A) Şahsı sahibi bulunduğu konut için su abonesi olduktan sonra konutu (B) şahsına kiralamış ve su aboneliği kiracı adına yapılmamıştır. Bu durumda, (A) şahsı su faturası ile adına tahakkuk etmiş bulunan su bedeli ile birlikte çevre temizlik vergisini ödeyecek ve ödediği vergiyi kiracı (B)’den talep edebilecektir.


ÖRNEK: 2. 10 daireli bir apartmanın su aboneliği (B) şahsı adına “ortak abone” olarak tek su sayacı takılarak tesis edilmiştir. Bu durumda, (B) şahsı 10 daire ile ilgili çevre temizlik vergisini, su tüketim bedeli ile birlikte ödeyecektir. (B) şahsı ödediği çevre temizlik vergisini de her bir daireyi kullanan şahıslardan, su bedelinin dağıtım usulünü esas alarak talep edecektir. Boş olup, kullanılmayan dairelerde su tüketimi olmayacağından, boş bina sahipleri çevre temizlik vergisi ödemeyeceklerdir.Çevre temizlik vergisinden kimler muaf?Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com