Çevre ve Şehircilik Bakanlığı AR-GE ihalelerine ilişkin yeni esaslar!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı AR-GE ihalelerine ilişkin yeni esaslar!Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın araştırma-geliştirme ihalelerine ilişkin esasların yürürlüğe konulması Bakanlar Kurulu'nca 7 Nisan 2014'te kabul edildi ve bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. İşte o esaslar...Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından düzenlenen araştırma ve geliştirme hizmetleri ihalelerine ilişkin esasların yürürlüğe konulması Bakanlar Kurulu tarafından kabul edildi ve bugünkü, 10 Mayıs 2014 Cumartesi tarih ve 28996 sayılı Resmi Gazete'de yayımlarak yürürlüğe girdi. İşte o karar ve yürürlüğe giren esaslar...


BAKANLAR KURULU KARARI


Karar Sayısı : 2014/6228

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (f) bendi kapsamında yapılacak ihalelere ilişkin ekli Esasların yürürlüğe konulması; adı geçen Bakanlığın 24/3/2014 tarihli ve 814 sayılı yazısı üzerine, anılan Kanunun geçici 4 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 7/4/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.


4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (f) bendi şöyle;


"f) (Değişik: 20/11/2008-5812/1 md.) Ulusal araştırma-geliştirme kurumlarının yürüttüğü ve desteklediği araştırma-geliştirme projeleri için gerekli olan mal ve hizmet alımları ile finansmanının tamamı Kanun kapsamındaki bir idare tarafından karşılanarak elde edilen sonuçların bu idare tarafından sadece kendi faaliyetlerinin yürütülmesinde faydalanıldığı haller hariç, her türlü araştırma ve geliştirme hizmeti alımları,"


Kararname eki için tıklayın!