25 / 09 / 2022

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tabiat varlıklarını koruyacak!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tabiat varlıklarını koruyacak!

Korunması gereken taşınma tabiat varlıkları ve doğal sit alanları ile ilgili Çevre ve Şehircilik  Bakanlığı bünyesinde Tabiat Varlıklarını Koruma Komisyonları kuruldu            Korunması gereken taşınma tabiat varlıkları ve doğal sit alanları ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde Tabiat Varlıklarını Koruma Komisyonları oluşturuldu.

         Tabiat Varlıklarını Koruma komisyonları Kuruluş ve Çalışma Usul ve Esaslarına dair yönetmelik Resmi Gazetede yayımlandı. Buna göre, Tabiat Varlıklarını Koruma Merkez Komisyonu, korunması gereken tabiat varlıkları ve doğal sit alanlarının korunması ile ilgili işlerde uygulanacak ilkeleri belirleyecek.

         Merkez Komisyonu ayrıca, bölge komisyonları arasında koordinasyonu sağlayacak ve bölge komisyonlarınca sit alanı tescili, derecelendirilmesi, sit alanı geçiş dönemi, koruma esasları, kullanma şartları ve revizyonlarına ilişkin alınan kararlara karşı, diğer kurum ve kuruluşlar ile vatandaşlarca yapılan itirazları değerlendirecek.

         Bölge komisyonları ise bakanlıkça tespit edilmesi öngörülen tabiat varlıkları veya doğal sit alanlarının esas değerlendirmesini yaparak görüş verecek, geçiş dönemi koruma kullanma esaslarını belirleyecek, koruma amaçlı imar planları ile bunların her türlü değişikliklerini inceleyip karar verecek ve korunması gerekli taşınmaz tabiat varlıkları ve bunların koruma alanına ilişkin karar alacak.
         AA
Geri Dön