Çimentaş kar payı dağıtımı yapmayacak!

Çimentaş kar payı dağıtımı yapmayacak!Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası T.A.Ş., finansal tablolarında bulunan zarardan dolayı kar dağıtımı yapamayacağını açıkladı. Çimentaş geçmiş yıl zararının, geçmiş yıl karından karşılanacağı kararının daha önce alındığını bildirdi...Çimentaş tarafından yapılan açıklama şöyle:


Şirketimiz yasal ve SPK kayıtlarında dönem karı bulunmasına ragmen, yasal kayıtlarımızda aynı zamanda geçmiş yıl zararları da bulunmaktadır. Mevcut mevzuat kapsamında dağıtilabilir net kara ulaşabilmek adına dönem karının öncelikle geçmiş yıl zararlarına mahsubu gerekmektedir. Yasal kayıtlarda yapılan mahsup sonucunda dağıtılabilir kar oluşmamaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.02.2005 tarih ve 7/242 sayılı toplantısında alınan; "Kurulun düzenlemeleri gereği hazırlanan mali tablolarda veya yasal kayıtların herhangi birinde dönem zararı olması halinde kar dağıtımı yapılmaması" kararı uyarınca, dönem karının geçmiş yıl zararlarından mahsubu neticesinde dağıtılabilir kar oluşmamaktadır. Bu itibarla dağıtılabilir kar bulunmadığından Genel Kurula da kar dağıtımına yönelik bir öneride bulunulması söz konusu olmayacaktır. 


Buna bağlı olarak, şirketin geçmiş yıl zararlarının; geçmiş yıl karlarından, 2013 hesap dönemi net karından ve olağanüstü yedeklerden mahsup edilmesine dair önerinin 2013 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.