Çimsa Sançim sözleşmesi feshedildi!

Çimsa Sançim sözleşmesi feshedildi! Çimsa Sançim sözleşmesi feshedildi!

Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından bugün Kamu Aydınlatma Platformu'nda yapılan yazılı açıklamaya göre Çimsa Sanayi ve Ticaret A.Ş. Sançim sözleşmesi fesedildi.Çimsa tarafından yapılan açıklama şöyle;


Hisse devir sürecinin uzamasının, Şirketimiz ile SANÇİM Bilecik Çimento Madencilik Beton San. ve Tic. A.Ş.'nin mali ve ticari operasyonları yönünden belirsizlik yaratmasından dolayı, Şirketimiz ile SANÇİM Bilecik Çimento Madencilik Beton San. ve Tic. A.Ş. ortakları arasında, 15.07.2014 tarihinde imzalanan Hisse Alım ve Satım Sözleşmesi ve varsa bu bağlamda yapılmış olan tüm mutabakat, teklif-kabul yazışmaları, protokol veya ön sözleşmeleri, taraflar arasında yapılan ortak mutabakatname ile feshedilmiştir. 


Bunun sonucu olarak taraflar bahsi geçen sözleşme kapsamında doğmuş veya doğacak tekmil hak ve taleplerinden kayıtsız ve şartsız feragat etmişler ve birbirlerini kat'i olarak ibra etmişlerdir.


Bu Özel Durum Açıklaması ertelenmiş bir açıklama olup,  fesih mutabakatnamesi  ilgili tarihte Şirketimizce imzalanmadığı için erteleme kararı alınmıştır.