23 / 03 / 2023

Çin için acil eylem planı!

Çin için acil eylem planı!

Türkiye'nin 1 numaralı emlak ve konut editörü Tebernüş Kireçci, kendi Twitter hesabından "Çin için acil eylem planı!" başlıklı analizini kaleme aldı. İşte Kireçci'nin 15 maddelik analizi...Türkiye'nin 1 numaralı emlak ve konut editörü Tebernüş Kireçci, kendi Twitter hesabı http://twitter.com/TebernKireci1 'den "Çin için acil eylem planı!" başlıklı analizini kaleme aldı. İşte Kireçci'nin 15 maddelik analizi...

Çin için acil eylem planı!

1) İnsanlık tarihinin en büyük istila hareketlerinden birisi başladı. Tüm hızıyla devam ediyor. Geçmiş istilaların hepsi ordu ve asker kökenliydi. Ya da kavimlerin göçüydü. Karşımızdaki Dünya tarihinin ilk ticari istilası.

2) Ulus devletleri yönetenler kriz, istihdam, enflasyon ve faiz gibi sorunlarla uğraşırken büyük tehlikeyi fark etmiyorlar. Büyük tehlike dünyayı sarıyor. Kaos ve krizler bu tehlikenin doğal sonuçları. Öncü depremleri. Büyük deprem geride.

3) Türkiye bu tehlike için neler yapabilir? Ne yaparsa bu sorununun üstesinden gelebilir?

4) Çinlilerde Türk takıntısı var. Binlerce yıldır sistematik olarak Tük asimilasyonu yapıyorlar. Bugün Uygurlara yaptıklarını yarın Özbekistan ve Türkmenistan'da yapacaklar. Sonra sıra bize doğru gelecek.

5) Ama biz aklımızı başımıza alırsak bu sorunların hepsinin üstesinden gelebiliriz. Bizim lojistik avantajımız, etnik ve dinsel kimliğimiz Çin istilasından bizi kurtarır. Bize ekonomik açıdan yeni ve büyük fırsatlar doğurur.

6) Yapmamız gereken ilk iş eğitime öncelik vermek olmalı. Ama eğitim derken diploma dağıtan lise ya da üniversitelerden bahsetmiyorum. Meslek sahibi yapacak bir eğitim sistemi devrimine ihtiyacımız var. 

7)  Maalesef bizim eğitim sistemimiz diploma dağıtmaktan başka işe yaramıyor. Üniversitelerimiz başka bir dünyada yaşıyor. Rektörlerin çiftliği haline gelen üniversiteler sanayiden kopuk. Bu entegrasyonun sağlanması şart.

8) Enerji ve hammadde Çinlilerin fiyatı neyse bizim de çalışarak o seviyeleri yakalamamız gerekiyor. Bu şimdilik zor gibi görünse de üstesinden gelinmeyecek sorun değil.

9) Daha önce de belirttim. İş kanununda ve iş mahkemelerinde revizyon şart. İş mahkemeleri "patron" ve "girişimci" infazını bırakmalı. Adil yargılama yapmalı. Bu yapılmadığı sürece bir taraftan kitleler işsiz kalırken diğer taraftan yeni istihdam sağlanamaz.

10) Ticaret kanununda her şey yolunda giderken "görünmez bir el" müdahale etti.  Kanunu değiştirdi. Bu ticaret kanunu Türkiye'yi Çinlilere teslime eder. Başka bir işe yaramaz. Ticaret kanununda sistemi tıkayan noktaların düzeltilmesi gerekiyor.

11) Tüketici mahkemelerinin de marka infazından vazgeçmesi gerekiyor. Bu infaz devam ettiği sürece Türkiye marka çıkaramaz.

12) Türkiye bu iş kanunu bu tüketici kanunu bu ticaret kanunu ile gayet iyi noktada. Bu kanunlarla ve mevzuatlarla ancak bu başarı elde edilebilir.

13) Avrupa'yı batıran müktesebatın tamamını kopyalıyoruz. Ne mevzuat ise 50 yıldır kopyaladığımız halde bitiremedik:)  Bu kopyalamaya da nokta koymak gerekiyor. Bizim Çin ile rekabet edecek mevzuat düzenlemeleri yapmamız gerekiyor.

14) Bu bankacılık ve finans sistemiyle bir arpa boyu yol alamayız. Biz geleneksel olarak yüksek faiz ile kredi kullanıyoruz. Bu kadar yüksek faiz ile bırakın Çin'i KKTC ile bile rekabet edemeyiz:)

15) Türkiye be dünya ekonomisi yeni makasta. Bu makasta Çin dışındaki tüm ekonomilere biçilen rol "yok" oluş. Ya yapılması gerekenleri yaparız tarihimizde yen bir sayfa açarız. Ya da yok olup gideriz.

Türkiye Çin istilasına karşı ne yapabilir?

Tebernüş Kireçci'yi Twitter'den takip etmek için tıklayınız

Tebernüş Kireçci'nin yazılarını okumak ve yorum yapmak için tıklayın
Geri Dön