City's Nişantaşı için kaçak yapı kararı çıktı!

City's Nişantaşı için kaçak yapı kararı çıktı! City's Nişantaşı için kaçak yapı kararı çıktı!

Nişantaşı'ndaki 16 katlı City's alışveriş merkezi için, Danıştay'dan "kaçak yapı" kararı çıktı. Şimdi dükkânların ruhsatlarının iptali gerekiyorİstanbul'un en gözde alışveriş merkezlerinden Nişantaşı'ndaki City's, Danıştay kararıyla "kaçak" duruma düştü. Buradaki mağazaların ruhsatlarının iptali, yeni bir plan tadilatı yapılması ve binanın bu plana uydurulması gerekiyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 13 Temmuz 2005'te 1/5 binlik imar planını değiştirerek, Şişli Terakki Vakfı'nın Nişantaşı'ndaki arazisini okul alanından çıkarıp turizm ve ticaret alanı ilan etti. Ardından Nişantaşı City's AVM'nin inşaatına başlandı. Yaklaşık 150 milyon dolara mal olan ve 14 ayda yapılan AVM, 18 Ocak 2008'de kapılarını açtı. Ancak, binaya 8 emsal (yapılaşma oranı) izni verilmesi ve 1600 araçlık otoparkın getireceği yükün tartışmaları da beraberinde geldi.

BİLİRKİŞİ KARŞI ÇIKTI
Dönemin CHP Grup Başkanvekili Kemal Akar ile Avukat Hatice Bayram, inşaat sürerken, imar planındaki değişikliğin iptali için mahkemeye başvurdu. Dava sürecinde gelen bilirkişi raporunda, 17 katlı merkez için, "Yapı yoğunluğu, trafik yoğunluğu ve emsal değerinin 8 olması kamuya büyük yük getiriyor. Üst ölçekli planlar onanmadan inşaata başlanması, ilçe belediyesinin (Şişli Belediyesi) yetkisi olmamasına karşın avan projeyi onaylayarak uygulamaya başlanmasına izin vermesi şehircilik ve kamu yararına aykırı bir durumdur" denildi. İstanbul 3. İdare Mahkemesi de 16 Ocak 2008'de yani açılıştan 2 gün önce arazinin plan tadilatını iptal etti. Bunun üzerine Büyükşehir Belediyesi ve Terakki Vakfı kararı temyiz etti. Son sözü ise Danıştay söyledi.

'KAMU YARARINA AYKIRI'
6. Daire, 6 Kasım 2009'da aldığı 2009/10822 sayılı kararla söz konusu arazinin okul alanından çıkarılarak ticaret, turizm alanı ilan edilmesine ve yaklaşık 8 emsale denk gelecek şekilde yapılaşmaya açılmasına olanak tanıyan imar planını iptal etti. Böylece City's AVM kaçak, buradaki ünlü mağazaların ruhsatları da geçersiz hale geldi. Kararda özetle şöyle denildi: "Plan tadilatının yapı ve trafik yoğunluğu ve 8 emsal değeri ile kamuya yük getirdiği, emsal değeri ile diğer yatırımlar için örnek oluşturacağı görülmüştür. Yapının ürettiği toprak rantının kamuyla paylaşımı konusu ile ilgili çözüm üretilmemiştir. Tüm parsele yapılaşma izni verildiği, zemin altı katların donatı hesabının dikkate alınmadığı, eşdeğer nitelikte eğitim alanı planlanmadığı, şehircilik ilkelerine, kamu yararına uyulmadığı anlaşılmıştır."

ŞİMDİ NE OLACAK?
Danıştay'ın kararıyla birlikte, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yeni bir plan yapması ya da Şişli Belediyesi ile birlikte binayı yıkması gerekiyor. Ancak yetkililer, "Mevcut binaya göre plan yapılırsa mahkeme yine iptal eder" diyor. CHP İl Başkanı Gürsel Tekin de "Tüm dükkânların ruhsatlarının iptal edilmesi lazım. Aksi takdirde belediye başkanları hakkında da suç duyurusunda bulunacağız" dedi.
Erhan Öztürk/Sabah