Çobanoğlu Geri Dönüşüm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Çobanoğlu Geri Dönüşüm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu! Çobanoğlu Geri Dönüşüm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Çobanoğlu Geri Dönüşüm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Ali Evirgen tarafından 20 bin TL'lik sermaye ile 11 Nisan'da Esenyurt, Akçaburgaz Mahallesi, Halil Fahri Orman Caddesi'nde kuruldu.

Hafta sonu gezilecek 2 proje 2 site!

Çobanoğlu Geri Dönüşüm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Ali Evirgen tarafından 20 bin TL'lik sermaye ile 11 Nisan'da kuruldu. 


Çobanoğlu Geri Dönüşüm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi iş konusu;  1- Her türlü metalin alım satım ithalat ve ihracatını yapmak, hurda hallerini işleyerek mamül haline getirmek. Özellikle Demir, Krom, Bakır, Alüminyum Çinko, Cam, Saç, Kurşun, Cobalt, Kalay, Çelik, Dökme Demir, Nikel gibi maddelerin mamüllerini, alaşım ve hurda hallerini alıp satmak, preslemek, eritmek, ithalat ve ihracatını yapmak. Her türlü  Kağıt, Plastik mamül ve hurdalarının alımı satımı  ithalat ve ihracatını yapmak.                 2- Metal eritme ve döküm tesisleri kurabilir, işletebilir bu tesisleri kurabilmek için gerekli alet ve edavatları temin edebilir, arsa ve gayrimenkul bina daire alabilir, kiralayabilir, satabilir, kiraya verebilir.                 3- Plastikten mamul veya alüminyumdan mamül ürünlerin enjeksiyon yolu ile dökülmesi, bu ürünlerin ihracı, toptan ticareti, ve pazarlanmasını yapabilir.                 4- Her türlü ambalaj atığı toplama ve ayırma faaliyetlerini yapabilir. Her türlü metal, plastik, krom, kurşun, kablo, demir, alüminyum, bakır, sarı, kağıt, cam, plastik geri dönüşümünü yapabilir, bununla ilgili tesisler kurabilir, makine ve teçhizat kiralayabilir veya satın alabilir. Şirketin sanayi, kentsel ve evsel atıklarının geri dönüşümüne ilişkin olarak; her türlü sanayi, kentsel ve evsel atıkların toplanarak alınıp satılması yada modern teknolojilerle organik atıklardan ayrıldıktan sonra granül hale getirilmesi, bunların granül halde veya ham olarak ilgili sanayilere alım, satımı, ithali, ihracı,                 5- Şirket konusu ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında açılan ihalelere iştirak edebilir, şirket maksat ve mevzuu ile ilgili bilimum toptan ve perakende imalat, dahili ticaret, ithalat,  ihracat,  mümessillik, komisyonculuk ve taahhüt işleri yapmak, yurt içinde ve uluslar arası taahhütlerde bulunabilir, ihalelere iştirak edebilir. Konusuyla ilgili her türlü fuar ve sergilere katılabilir. Yurt içinde ve yurt dışında şubeler atölyeler, satış mağazaları, depolar, ofis şubelerini açabilir, ithalat ihracat yapabilir.                 6- Resmi ve özel kuruluşların veya şahısların arsaları üzerinde yapılacak her türlü inşaatlarda taahhütlerde bulunmak, ihalelere girmek ve üstlenmek,taşeronluk yapmak. İnşaatlarla ilgili etüt, proje, mühendislik, müşavirlik, ve fizilipite çalısmaları yapmak. Toplu konut kanunda belirtilen hükümlere göre toplu konutlar, fabrikalar, karayolları, hava meydanları, liman garaj, çarşı gibi her türlü inşaat işlerini yapmak, projelendirmek, bayındırlık ve ulaşım hizmetlerini yapmak ve her türlü inşaat malzemelerinin alım satım ithalalat ve ihracatı ve dahili ticaretini yapmak,                 7- Konusu ile ilgili her türlü ünite ve tesisi, yurtiçinde ve yurtdışında kurmak, çalıştırmak, bu konuda her türlü makine ve cihazlar ile bunların yedek parçalarını almak, satmak, kiralamak, ithal ve ihraç etmek.


Çobanoğlu Geri Dönüşüm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adres: Esenyurt, Akçaburgaz Mahallesi, Halil Fahri Orman Caddesi, 23. Sokak, No:23

pus