11 / 08 / 2022

Coğrafya şirketlerin kaderidir!

Coğrafya şirketlerin kaderidir!

Doğan Selçuk, Emlakkulisi.com okurları için Mekânsal zekâ şirketi Geoinsight’ın kurucusu Çiğdem Aksoy ile coğrafi bazlı veri analitiğini masaya yatırdı...Doğan Selçuk, Emlakkulisi.com okurları için Mekânsal zekâ şirketi Geoinsight’ın kurucusu Çiğdem Aksoy ile coğrafi bazlı veri analitiğini masaya yatırdı. İşte o röportaj...

Coğrafya şirketlerin kaderidir!

Mekânsal zekâ şirketi Geoinsight’ın kurucusu Çiğdem Aksoy ile coğrafi bazlı veri analitiğini konuştuk.

Geoinsight’ın hikâyesini dinleyebilir miyiz? Hizmetlerinize başlangıç noktasında temel motivasyonunuz neydi?

2000 yılında ODTÜ Şehir Planlama Bölümünden mezun oldum. Yüksek Lisansımı yine ODTÜ’de Ekonomi bölümünde tamamladım. Gayrimenkul Değerleme Lisansını almaya hak kazandım. Gayrimenkul ve perakende sektörlerinde çalıştığım kurumlarda veri analitiği, öngörüsel analiz ve coğrafi bazlı strateji geliştirme konularında önemli tecrübeler edindim. 

Geoinsight’ı, coğrafi bazlı yazılımlar geliştirmek, coğrafi veri üretmek ile bilgi ve tecrübemi kullanarak şirket verimliliklerini artırmaya yönelik strateji danışmanlığı vermek üzere 2014 yılında kurdum.
Şirket kurup bir start-up’a hayat vermede, Tesco Kipa’daki uluslararası perakende tecrübemin etkisi büyük oldu. Tesco’da kârlı yatırım stratejilerinin oluşturulması, yatırımların önceliklendirilmesi, lokasyon bazlı pazarlama stratejileri, network optimizasyonu konularında veriye dayalı dinamik karar alma yetilerine sahip oldum. Edindiğim bu karar destek mekanizmalarının gayrimenkul ve perakende sektörlerinde henüz gelişmemiş olması dolayısıyla pazardaki büyük boşluk, şirket kurmamdaki temel motivasyonumdu diyebiliriz.

Proptech ekosisteminde kendinizi nasıl konumlandırıyorsunuz?
Geoinsight, coğrafi yazılım, veri ve analizlerinin kesiştiği bir noktada bulunmaktadır. Ayrıca ekibimiz gayrimenkul ve perakende sektörlerinde birebir çalışmış, sektörel bilgi ve tecrübeye sahiptir. Proptech ekosisteminde bu bütüncül yaklaşımı ortaya koyan başka bir şirket yoktur.
Veri Madenciliği ve Öngörüsel Analitik kavramlarına mekânı katarak çözümler üreten bir firma olarak proptech sektöründe “Mekânsal Zekâ” kavramının en etkin uygulayıcısı olarak yerimizi almış durumdayız.

“Mekânsal Zekâ” kavramını anlatabilir misiniz? Hizmetleriniz hangi sektörlerin talebiyle karşılaşıyor?
Mekânsal Zekâ, coğrafi veriden diğer bir deyişle mekânsal veriden, coğrafi bilgi sistemleri kullanarak bütüncül analitik modellemeler ile bilgi/çözüm ortaya çıkarılmasıdır. Finansal risk yönetiminden, doğru yer seçimine, operasyonel süreçlerin etkin planlamasından stok yönetimi ve lokasyon bazlı pazarlama süreçlerine kadar uzanan kapsamlı bir alanda etkin şekilde kullanılabilmektedir. 
Gayrimenkul, perakende, lojistik, FMCG (hızlı tüketim), sigorta ve bankacılık gibi verilerinin büyük bölümü coğrafi olan sektörlerde bu verilerin toplanıp, saklanması, analizlerinin yapılarak iş geliştirme, pazarlama ve operasyon süreçlerinin karar verme mekanizmalarında kullanılacak hale getirilmesinde Mekânsal Zekâ araçlarını kullanıyoruz.

Gayrimenkul sektörü için değerlendirdiğinizde önemsediğiniz analizler neler? Sektöre sağladığınız avantajlar nelerdir?
Yatırım analizleri, mevcut performanslarının ortaya konması, ileri dönem stratejilerinin yapılandırılması, rekabet analizleri, potansiyel müşterisinin yoğunlaştığı yerlerinin tespit edilirken mevcut müşterisini anlama ve satın alma davranışlarının tespiti, lokasyon bazlı pazarlama stratejilerinin oluşturulması gibi başlıklar gayrimenkul şirketleri için temel analizlerdir.
Şirketlerin veri işletmesi haline geldiği günümüzde büyük veriden ziyade akıllı veri önem kazanmıştır. Geoinsight, şirket içinde toplanan büyük verinin stratejik bir menkule dönüşmesi, büyümenin sürekliliğinin sağlanması veya kriz dönemlerinde kalıcı olabilmek için akıllı veri üzerine inşa edilen stratejilerin çıkarılmasını sağlar.
Güçlü yönlerimizden biri olan veri analitiği; teknoloji, sektör ve fonksiyonel alan bilgi ve tecrübesinin entegre bir şekilde sunulmasını gerektirmektedir. Geoinsight sektördeki bu büyük boşluğu doldurmaktadır.

Yer seçim analizinde kullandığınız yöntem nedir? Verilerin doğruluğunu nasıl sağlıyorsunuz?
Doğru yer seçimi, yapılan yatırımın uzun vadeli olması açısından çok kritik bir süreçtir. Coğrafi Bilgi Sistemleri işimizi kolaylaştırsa da yazılımda kullanılan verinin yeterli ve doğru olması ile sahada bizzat yapılacak ziyaretler vazgeçilmezdir. 
Doğru yer seçimi için aşağıdaki bir dizi analizi şirketlerin elindeki veri zenginliği ve alt yapısına göre gerçekleştirmekteyiz.
Mevcut mağazaları olan şirketler ile pazara yeni giriş yapacak olan şirketlerin analizleri farklı yürütülmektedir. Eğer mevcutta mağazaları olan bir şirketin mağaza ağını optimize ederek büyüme stratejisini yapıyorsak, 

-Öncelikle mevcut mağaza performans analizleri ile işe başlarız. Tüm mağazalarının ulaşabilecekleri maksimum hizmet alanlarını belirleyip bu alanlardaki demografik ve sosyo-ekonomik yapıyı ortaya koyarız.
-CRM verileri var ise haritada koordinatlayarak müşteri profili analizlerini gerçekleştiririz. E-ticaret yapılıyorsa online ve offline ticaret performanslarını inceleriz. Adresle birlikte müşterilerin sipariş verme sıklığı, sepet büyüklüğü gibi ilişkilendirilmiş bilgiler girilerek SES grupları, gelir seviyeleri ve rekabet ile birlikte analizlerini yaparız.
-Rekabet analizi gerçekleştiririz.
-Lokasyon bazlı mağaza segmentasyonu yaptıktan sonra başarı ve başarısızlık hikayeleri ortaya koyarız. Satış performansını etkileyen faktörleri belirleyip satışın yüksek olmasını sağlayan faktörleri tespit ederiz.
Yaptığımız analizleri CBS yazılımlarında kendi ürettiğimiz coğrafi veri ile gerçekleştiriyoruz. Ayrıca eğitimimiz ve saha tecrübemiz hangi analizlerin kullanılması gerektiği konusunda bize en büyük yol göstericidir. Şunu da belirtmeden geçmeyelim, mekânsal algıya sahip olmayan veya saha tecrübesi olmayan kişilerin masa başında sadece yazılım kullanarak doğru yer seçimi yapması mümkün değildir.

Geoinsight coğrafi veri üretimi üzerinde uzmanlaşmıştır. Demografik verilerimizin temelini TÜİK başta olmak üzere resmi kurum ve kuruluşlar oluşturur. Hanehalklarının gelir ve harcamaları, aylık harcama kırılımları, sosyo-ekonomik sınıfları gibi verileri ise istatistiki yöntemlerin de dahil olduğu yöntemlerle üretmekteyiz. 

Covid-19’un etkileri ile dijital uygulamalardaki artışın gayrimenkul sektörünü ne yönde etkileyeceğini düşünüyorsunuz? 
Gayrimenkul sektörü özellikle kriz dönemlerindeki kırılganlığını gidermek için dijital dönüşümünü gerçekleştirmek zorunda. Dijital dönüşüm derken neredeyse yeni çıkan her yazılımı şirket bünyesine eklemek gibi yanlış bir uygulamadan bahsetmiyoruz. Her şirketin öncelikleri, ürünleri, mevcut altyapısı ve hedef kitlesi farklı olduğundan kendi kârlılık ve verimliliğini artıracak dijital yeterliliğe sahip olmasını öneriyoruz.
Bu doğrultuda, modüler yapıda olan yazılımlar tercih edilebilir. Örneğin gayrimenkul değerleme şirketleri için öncelik tapu bilgileri, gayrimenkullerin emsal satılık ve kiralık değerleri ile konut harcamaları toplam pazarlar olabilirken; bir AVM yatırımcısı için yol segmentlerindeki araç sayıları ile çeşitli sürüş mesafelerindeki hizmet alanı analizleri ile müşteri profili analizi olabilecektir.
Özetle, önümüzdeki dönemde dijital altyapısını kurup verilerini toplayan ve etkin şekilde faydalanan gayrimenkul şirketleri varlıklarını sürdürürken veriyi kullanamayan şirketler aramızda olamayacaklar.
 

İnşaat sektöründe yapay zeka kullanımı!

Türkiye'nin ilk online B2B depo platformu yurt dışına açıldı!

'En iyi kiracınız' Blueground, unicorn olmayı hedefliyor!

Türkiye’nin proptech'e odaklanan ilk girişim sermayesi fonu kuruldu!

Türkiye’de verinin ulaşılabilir olması için çalışıyoruz!

Mete Varas Proptech'i anlattı!

Proptech ile gayrimenkulde kurallar yeniden yazılıyor!