Conearch Proje Mühendislik Danışmanlık Bilişim ve Kimya Sanayi Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Conearch Proje Mühendislik Danışmanlık Bilişim ve Kimya Sanayi Ticaret Limited Şirketi kuruldu! Conearch Proje Mühendislik Danışmanlık Bilişim ve Kimya Sanayi Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Conearch Proje Mühendislik Danışmanlık Bilişim ve Kimya Sanayi Ticaret Limited Şirketi bugün Sancaktepe'de 250 bin TL sermaye bedeli ile Önder Hortaçlı tarafından kuruldu...

Conearch Proje Mühendislik Danışmanlık Bilişim ve Kimya Sanayi Ticaret Limited Şirketi bugün Sancaktepe'de 250 bin TL sermaye bedeli ile Önder Hortaçlı tarafından kuruldu.

Conearch Proje Mühendislik Danışmanlık Bilişim ve Kimya Sanayi Ticaret Limited Şirketi konusu: 1-Şirket her türlü mimari plan proje çizimini mühendislik ve taahhüdünü yapmak. Bunları uygulamaya koymak, fenni mesullük almak proje yöneticiliği ve ilgili resmi kurumlardan her türlü inşaat ve iskan ruhsat işlemleri yapmak. Çizmiş olduğu projeler üzerinde tadilat yapmak ve uygulamak. Üç boyutlu modelleme çizimi yapmak, peyzaj projesi ve uygulaması yapmak, dekorasyon yapmak, tadilat, röleve restorasyon ve onarım yapmak. Açılan yurt içi ve yurt dışı proje yarışmalarına katılmak. Yurt içinden ve yurt dışından almış olduğu plan projelerin çizimi ve uygulamasını yapmak veya başka bir firma ile birlikte yürütmek. Her türlü jeodezi ve fotogrametri mühendisliğinin yapılabileceği işler ve Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendislik Bürosu işleri yapmak, her hangi bir yöntem ve ölçekte çizgisel ve sayısal harita yapımı, kadastro haritaları, fotogrametri ve uzaktan algılama işleri, kent ve coğrafi bilgi sistemleri oluşturulması, etüt ve işletme haritaları, kentsel ve kırsal arazi ve arsa düzenlemeleri, parselasyon ve planları, halihazır harita, imar planı ve mevzii imar planı ve çizimi, aplikasyon, ifraz, tevhid, yola terk, tescile konu olan harita ve planlar yapmak. Her türlü arazi ölçümü, yer kontrol noktalarının tesisi, deformasyon ölçmeleri, plankote, hidrografik ölçmeler, yer altı ölçmeleri, konum belirlemeleri, karayolu ve enerji nakil hatları proje ve aplikasyon işlerini, kanalizasyon projeleri, köprü ve baraj proje ve aplikasyonu yürütmek. Her türlü projelerin arazine uygulama işlerini yapmak, tapu ve kadastro teknik hizmetleri ve işlemlerini yürütmek. Harita ve imar mevzuatı konusunda danışmanlık ve müşavirlik hizmeti vermek. 2-Yönetim ve eğitim danışmanlığı, personel tedariği, yeniden yapılanma ve diğer insan kaynakları konularında hizmet verir. 3-Yurt dışına çalışacak personel gönderilmesi, yurt dışından Türkiyede çalışacak personel temini konusunda işletmelere danışmanlık ve hizmet verebilir. 4-İnsan kaynakları alanında yazılım geliştirebilir, bu yazılımın satış ve pazarlamasını yapabilir. 5- Bilumum kimyasal maddeler ve her türlü yardımcı kimyevi maddeler ve bunların üretiminde kullanılan mamul, yarı mamul, ham maddelerin imalatı ve ticareti. 6-Başta kimya sanayi olmak üzere imalat, ticaret ve hizmet sektörleri ile nihai tüketimde kullanılan her türlü toz ve yaş boya, tabii, sentetik ve madeni boyalar, astar boya, silikonlu ve silikonsuz mat boyalar, ahşap, metalik, plastik iç ve dış yüzey boyaları ile mürekkep ve benzeri her türlü kimyevi maddelerin imalatını, fason işçiliğini yapmak, yaptırmak, almak satmak. 7-Her türlü bilişim hizmeti ve bilişim malzemeleri imalat toptan alım satım ithalat ihracat. 8-Her türlü medikal ürünler imalat toptan alım satım ithalat ihracat. 9-Her türlü reklam hizmeti ve reklam malzemeleri imalat toptan alım satım. 10-Her türlü inşaat işleri konut yapım taahhüt ve inşaat malzemeleri imalat toptan alım satım. 11-Her türlü laboratuvar hizmeti ve malzemeleri imalat ithalat ihracat toptan alım satım.


Adres: Meclis Mah. Kongre Cad. No:3-9/7 Sancaktepe