CSS Gayrimenkul Geliştirme Yatırım Anonim Şirketi kuruldu!

CSS Gayrimenkul Geliştirme Yatırım Anonim Şirketi kuruldu! CSS Gayrimenkul Geliştirme Yatırım Anonim Şirketi kuruldu!

CSS Gayrimenkul Geliştirme Yatırım Anonim Şirketi, Özkan Bayoğlu Yönetim Kurulu Başkanlığı'nda 1 milyon TL sermaye ile 22 Ağustos'ta Bakırköy'de kuruldu.

CSS Gayrimenkul Geliştirme Yatırım Anonim Şirketi, Özkan Bayoğlu Yönetim Kurulu Başkanlığı'nda 1 milyon TL sermaye ile 22 Ağustos'ta Bakırköy'de kuruldu. 


CSS Gayrimenkul Geliştirme Yatırım Anonim Şirketi iş konusu; 1-Hertürlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. 2-Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. 3-Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. 4-Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak,  teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. 5-Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. 6-Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. 7-Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. 8-Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı,çatı tadilat işleri yapmak. 9-Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek 10-Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı. 11-Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde her türlü resmi ve özel gerçek ve tüzel kişi ve kuru­luşlara ait gayrimenkuller, arsa arazi konut iş yerleri, resmi daireler, bankalar sağlık ve eğitim kurumlan sanayi tesisleri, sosyal ve turistik tesisler, tatil köyleri vil­la, yalı otel ve moteller ve benzer­leri üzerinde değerleme hizmeti analiz ve fizibilite çalışmalar sun­mak, gayrimenkul projelerinin ve gayrimenkule dayalı hak ve faydaların belirli bir tarihteki muhtemel değerlerinin bağımsız ve tarafsız olarak bu değeri etkileyen gayrimenkulün niteliği, piyasa ve çevre koşullarını analiz ederek uluslar arası alanda kabul görmüş değerleme     standartları çerçevesinde taktir edilmesi konusunda değerleme raporları hazırlamak 12-İslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı. 13-Konusuyla ilgili her türlü dengeleme,hesaplama,yazım ve çizim işlerinin yapımı.  14- İnşaat malzemeleri, demir, bakır, kum, çakıl, mıcır, çimento, kireç, tuğla, kiremit, seramik, çini, fayans, karo,mozaik mamulleri, tuğla, taş, mermer, yer döşemeleri, boya, nalburiye malzemelerinin toptan ve perakende olarak alımı, satımı, ithalatı ve ihracatını ve üretimini yapmak, bayilikler ve mümessillikler almak, kendine bağlı bayilikler kurmak. 15-Konusu ile ilgili yap işlet devret modelinde inşaatlar yapmak ve yaptırmak. 16-Turizme yönelik otel, motel, bar, pansiyon, kamping, tatil köyleri, apart oteller, yeme içme tesisleri, eğlence yerleri kurmak, işletmek, işletmeye vermek, bu yerleri satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek. 17-Yurt içinde ve yurt dışında turistik amaçlı geziler ve turlar düzenlemek. Yerli ve yabancı turistlerin yurt içinde ve yurt dışında konaklama, seyahat taşıma, rehberlik hizmetlerini yürütmek. 18- Her türlü gemi ve yat işletmeciliği yapmak, gemi ve yat kiralamak. 19-Konusu ile ilgili depolama, stoklama, satış, teşhir, reklam, promosyon ve servis materyalı gibi tanıtım hizmetleri vermek. 20-Yurtdışı ve yurtiçi firmalar ile mümessillik, distribütörlük, bayilik, acentelik ve taşeronluk hizmetleri anlaşmaları yapmak; mümessil, distribütör, bayi, acente ve taşeronluklar ihtisas etmek. 21-Konusu ile ilgili teknik servisler kurmak, servis hizmetleri vermek. 22-Konusu ile ilgili teknik bürolar kurmak, etüdler yapmak, danışmanlık ve kontrol hizmetleri yapmak, yapımını taahhüt ettiği işleri kısmen veya tamamen taşeron veya müteahhitlere vermek. 23-Konusu ile ilgili her türlü ihalelere katılmak, teklif vermek, taahhütlerde bulunmak. 24-Konusu ile ilgili pazarlama organizasyonları kurmak bu ürünlerin pazarlamasını yapmak. 25-Konusu ile ilgili her türlü motorlu araçları kiralamak ve kiraya vermek. 26-Konusu ile ilgili satış yeri, büro, mağaza, depo, teşhir yeri, şube gibi yerler açmak işletmek, kiralamak ve kiraya vermek. 


CSS Gayrimenkul Geliştirme Yatırım Anonim Şirketi adres: Bakırköy, Zeytinlik Mahallesi, Hoca Hasan Sokak 15A / 1