Cumhur Güven Taşbaşı: Ülkemizde turizm algısının 12 aya yayılması gerekiyor!

 Cumhur Güven Taşbaşı: Ülkemizde turizm algısının 12 aya yayılması gerekiyor!  Cumhur Güven Taşbaşı: Ülkemizde turizm algısının 12 aya yayılması gerekiyor!

Pansiyon, butik otel ve 3-4 yıldızlı otel yatırımcılarına büyük iş düştüğünü söyleyen Taşbaşı, Türkiye’nin doğal güzellikleriyle uyumlu ve tarihi dokusuyla örtüşen küçük otel yatırımlarım desteklediklerini vurguluyor


Turizm Bakanlığı 2023 yılında 50 milyon turist ve 50 milyar dolar turizm geliri hedefliyor. Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürü Cumhur Güven Taşbaşı’na göre, bu hedefe ulaşabilmek için Türkiye’de turizm sezonunun 12 aya yayılabilmesi şart. Bunun için farklı illerimizde yatırımların desteklenmesinin yanı sıra konaklama alternatiflerini de çeşitlendirmek gerekiyor. 


Turizm teşvik paketleriyle desteklenen yatırımcılara ve girişimcilere de küçük oteller pazarında fırsatlar çok. Taşbaşı’yla hem bakanlık olarak bu konuda yürüttükleri çalışmaları hem de pansiyon ve butik oteller başta olmak üzere küçük otellerle kalkınacak bölge ve şehirleri konuştuk


Son birkaç yıldır turizmde beş yıldızlı dev tesisler yerine, 3-4 yıldızlı otellerle pansiyon ve butik otellere daha çok yatırım yapılmasına çağrı yapıldığını gözlemliyoruz. Sizce bu politikanın nedenleri nedir?


Bakanlık olarak turizmde özellikle çevreye duyarlı, çevre ve doğayla uyumlu, yatay mimari özellikler taşıyan ve görüntü kirliliği oluşturmayan yatırımların artırılmasını amaçlıyoruz. Bu yatırımlarla birlikte amacımız özelikle kitle turizm algısını kırmak ve turizmin 12 aya yayılmasını sağlamak. Yabancı misafirlerimize kendini evinde hissettirecek pansiyon ve butik otel tarzı yatırımların gelecek yıllarda da artmasını hedefliyoruz. Bunun için bakanlık olarak hem pansiyonların hem de 3-4 yıldızlı otellerin iyileştirilerek, kapasitelerinin artırılması için çalışmalar yürütüyoruz. Pansiyonculuk konusunda ayrıca bakanlığımızın ilgili birimleri tarafından düzenli olarak, farklı bölgelerdeki girişimcilere yönelik eğitim seminerleri düzenleniyor.


Pansiyonculuk ülkemizde yeterince ilgi görüyor mu? Yatırımcılara bu konuda tavsiyeleriniz nedir?


Pansiyonculuk ile ilgili resmi bir istatistik ne yazık ki bulunmuyor. Ancak bu yatırımların özellikle iç turizm açısından önemli bir yere sahip olduğunu biliyoruz. Elimizde kesin sonuçlar olmadığı için çok ilgi görüp görmedikleri konusunda ne yazık ki somut söylemlerde bulunmak zor. Ancak dünya turizm pazarında, pansiyonlarda konaklamayı tercih eden önemli bir turist kitlesi bulunuyor.


Dünyada bu konaklamalar hosteller aracılığı ile yapılıyor. Son yıllarda ülkemizde de hem bu kesim hem de sayıları azımsanmayacak genç bir kitle, konaklamalarında pansiyonları tercih etmeye başladı.


Son açıklanan teşvik paketinden pansiyon ve küçük otel yatırımcıları da yeterince yararlanabilecek mi? Bu konuda tavsiyeleriniz nedir?


Son açıklanan teşvik paketinin ayrıntıları henüz netleşmedi. Ancak bildiğiniz üzere mevcut paket, 3 yıldız ve üzeri otellerin yanı sıra butik otellere, dağ-yayla evlerine yatırım yapanlara bazı teşvikler sunuyor. Tabii bu yatırımcıların desteklerden faydalanabilmeleri için, yatırımın İstanbul dışında konumlanması ve gerekli asgari yatırım tutarını karşılayabiliyor olmaları gerekiyor. Yeni paketin de buna paralel ayrıcalıklar sunacağını düşünüyoruz. Yine önceliğin Anadolu şehirlerinde planlanan yeni yatırımlara verileceğini öngörüyoruz. 


Özellikle ülkemizin hangi bölgelerinde pansiyonculuğun ve 3-4 yıldızlı otellerin geliştirilmesi için faaliyetler yürütüyorsunuz? Bu tür yatırımlarla kalkınacağını düşündüğünüz bölgelerimiz var mı?


Pansiyonculuk yatırımları bugün özellikle Ege ve Karadeniz'de yaygınlaşmış durumda. Buradaki girişimlerin sayısının yanı sıra sundukları hizmet kalitesi de, turizmin gelişmesine paralel olarak gelişiyor. Bakanlığımız pansiyonculuğun diğer bölge ve şehirlerde de gelişmesi için çalışmalar yürütüyor. Mesela, bakanlığımız tarafından Erzurum, Sakarya, Artvin, Çanakkale, Kars ve Edirne’de bu konuda girişimcilere eğitimler veriliyor. Aynı zamanda yerel yönetimlerle işbirliği dahilinde farklı çalışmalar da yürütülüyor.


3-4 yıldızlı oteller için de durum aynı. Büyük şehirlerin yanı sıra, daha küçük yatırımlara ihtiyaç duyan şehirlerimizde de 3 ve 4 yıldızlı otel yatırımlarının artırılması doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Özellikle Karadeniz Bölgesi’nde, bu çalışmaların bir neticesi olarak, yakın zamanda 3-4 yıldızlı otellerin sayısında büyük bir artışa tanık olacağız. Bu gelişmede kuşkusuz bakanlığımız tarafından desteklenen yayla turizminin de büyük rolü bulunuyor.


Aynı zamanda, Mardin, Adıyaman, Urfa, Artvin, Çorum, Erzurum ve Van’da da bu tür yatırımlara ilgi büyük. Kış turizminde ise Erzurum ve Kars gibi şehirlerimiz artık dünyadan kayakseverlerin gözdesi olmaya başladı. Buradaki 3-4 yıldızlı otel sayısı da, bölgelerimizin kış turizmindeki konumuna paralel olarak yükselişe geçecek. Biz de bakanlık olarak çalışmalarımızla tüm bu bölgelerimizdeki girişimcileri desteklemeye devam ediyoruz.


Bakanlığın 2023 turizm hedefi oldukça iddialı. Bu hedefe ulaşmak için pansiyon ve 3-4 yıldızlı otel yatırımcılarına ne tür roller düşüyor?


Ülkemizde turizmin gelişmesi ve başta da söylediğim gibi sezondan çıkıp tüm yıla yayılması açısından bu yatırımlar büyük önem taşıyor. 2023 stratejisinde de, özel sektörün alternatif konaklamaya yönelik kırsal turizm tesisleri, özel nitelikli tesisler ve pansiyon gibi konaklama üniteleri kurulması yer alıyor. Aynı zamanda, ülkemizin farklı bölgelerinde tarihi yapıların restore edilerek küçük otellere dönüşmelerini destekleyen çalışmalarımız sürüyor. Bu tür yatırımlar, turizm çeşitlenmesini ve turistlere çeşitlilik sağlayabilmek açısından da büyük önem) taşıyor. Bu doğrultuda yaptığımız çalışmalarla Türkiye’ye gelen turist sayısının hem nitelik hem de nicelik yönünden yükselişe geçeceğini öngörüyoruz.