Danıştay'dan Zorlu'ya iyi haber!

Danıştay'dan Zorlu'ya iyi haber!

Danıştay 13. Daire, İstanbul Levent'teki 96 bin 505 metrekarelik Karayolları Genel Müdürlüğü arazisinin Zorlu Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım A.Ş.'ye satışına ilişkin Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK) kararının yürütmesinin durdurulması istemini reddettiDanıştay 13. Dairesi, İstanbul Levent'teki 96 bin 505 metre karelik Karayolları Genel Müdürlüğü arazisinin Zorlu Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım A.Ş'ye satışına ilişkin Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK) kararının yürütmesinin durdurulması istemini reddetti.

Danıştay 13. Dairesi, Yol Yapı Altyapı Bayındırlık ve Tapu Kadastro Kamu Emekçileri Sendikasının

(Yapı-Yol Sen), söz konusu arazinin satışının iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle açtığı davada ilk kararı verdi.

Daire, İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 27. maddesinde öngörülen koşullar bulunmadığından yürütmenin durdurulması isteminin reddine oy birliğiyle karar verdi.

Yasanın 27. maddesinin ikinci fıkrası, ''Danıştay veya idari mahkemeler, idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda, yürütmenin durdurulmasına karar verebilir'' hükmünü içeriyor.

Davacı bu karara itiraz ederse dosya, Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kuruluna gidecek. Danıştay 13. Dairesi, daha sonra davayı esastan karara bağlayacak.

-İHALE NASIL SONUÇLANMIŞTI?-

İstanbul Levent'teki Karayolları Genel Müdürlüğüne ait 96 bin 505 metre karelik arazinin satışına ilişkin ihale, 7 Mart 2007 tarihinde yapılmıştı. İhaleye Zorlu Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım A.Ş, Emaar

Gayrimenkul Geliştirme A.Ş, Astay Gayrimenkul İnşaat Yatırım ve Turizm A.Ş, Akfen-Osmanlı Ortak Girişim Grubu, Sama Dubai İstanbul Gayrimenkul A.Ş, Toray ve Eren Talu Ortak Girişim Grubu, Nurol-Fiba Ortak Girişim Grubu, Limak İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.-MSREF VI Living Daylights BV Ortak Girişim Grubu, Taşyapı İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Global-Boğaziçi Ortak Girişi grupları katılmıştı.

İhalede araziye en yüksek teklifi 800 milyon dolarla Zorlu Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım A.Ş. vermişti. Özelleştirme Yüksek Kurulu, ihaleyi 12 Mart 2007 tarihinde onaylamıştı.