Dar gelirliye konut yapana kredi musluğu açılıyor!

Dar gelirliye konut yapana kredi musluğu açılıyor! Dar gelirliye konut yapana kredi musluğu açılıyor!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Maliye, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, başta İstanbul olmak üzere birçok şehirde dar gelirlileri konut sahibi yapmak için kolları sıvadı...
Şehirlerde dar gelirliye yönelik sosyal konut üretimine büyük destek geliyor. Yoksula konut yapanlara kredi muslukları açılacak. Böylece evsiz yoksul kalmayacak.


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Maliye, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, başta İstanbul olmak üzere birçok şehirde dar gelirlileri konut sahibi yapmak için kolları sıvadı. Nüfus artışının hızlı, ev fiyatlarının yüksek olduğu yerlerde, dar gelirlilere yönelik sosyal konut üretimi desteklenecek. Kamu kaynaklarının kullanımında sosyalkiralık konut projelerinin kredilendirilmesine öncelik sağlanacak. Bankaların dar gelirlilere yönelik projeleri destekleyici mekanizma ve finansman modelleri geliştiriliyor. 2014 Programı'nda kalkınmayı teşvik eden adımlar şöyle: 


EVSİZ KİMSE KALMAYACAK

İlgili bakanlık ve kurumlar, dar gelir gruplarına yönelik sosyal konut üretiminin desteklenmesine yoğunlaşacak. Sosyal ve kiralık konut projelerinin kredilendirilmesine öncelik sağlayıcı mevzuat düzenlemeleri yapılacak. 


KREŞTEN YARARLANACAK

Geliri düşük ailelerin çocuklarının kreş ve gündüz bakımevinden yararlanması sağlanacak. Çalışabilir durumdaki yoksul kişilerin, sosyal yardımlardan yararlanabilmesi için İŞKUR'a kayıtlarının zorunlu hale getirilmesi sağlanacak. Böylece işgücüne katılım artırılacak. 


İLÇELERE KALKINMA PLANI

İlçe bazında yerel kalkınma programları hazırlanacak. İlçe programları, şehirlere yakınlık durumuna göre, orta ve uzak kırsal yörelerin şartları dikkate alınarak oluşturulacak. Büyükşehir belediyelerinin kırsal kesime yönelik hizmetlerini yerine getirmeleri için yenilikçi modeller geliştirilecek. 


İşçiye sigorta yaptırmayana ihale hayal oldu


2014 Programı'na göre, kayıt dışı işçi çalıştıran işletmelerin kamu ihalelerinden belli bir süreyle men edilmesine yönelik düzenleme de yapılacak. Kamu İhale Kanunu'nda kayıt dışı işçi çalıştırdığı saptanan işverenin, tüzel kişi olması halinde kendisi ve ortaklarının kamu ihalelerine belirli bir süre giremeyeceklerine dair hüküm getirilecek. 


İNTERNETSİZ KÖY KALMAYACAK 

Mobil kapsama alanı bulunmayan ve haberleşme altyapısı olmayan 500 yerleşim yeri kapsama altına alınacak. Elektronik haberleşme ve internet altyapısı olmayan büyük bölümü Doğu ve Güneydoğu'daki 2 bin köy ile mezra da kapsama alanına girecek.


Hazal Ateş/Sabah