DASK ne işe yarar? Amaçları neler?

DASK ne işe yarar? Amaçları neler?


İzmir'de yaşanan deprem sonrasında deprem sigortasının önemi bir kez daha hatırlandı. Birçok vatandaşın ihmal ettiği konulardan biri olan deprem sigortası nedir? Deprem sigortası ne işe yarar? İşte detaylar...


 

Deprem kuşağında yer alan Türkiye için hayati önem taşıyan deprem sigortası ülke genelinde pek çok sigorta şirketli ve bunlara bağlı faaliyet gösteren acenteler ile bankalar tarafından yapılan bir sigorta türü. Bu sigorta, ev almak isteyen kişiler için zorunlu tutuluyor. Özellikle deprem sigortası için istenen düşük primler bireylerin bu güvenceden daha kolay şekilde yararlanmasına yardımcı oluyor.

DASK nedir? 

DASK’ın açılımı Doğal Afetler Sigortaları Kurumu’dur. DASK vatandaşlara ev satın alımlarında zorunlu deprem sigortası sahibi olmalarına yardımcı olan ve bu sigortanın yönetiminden sorumlu bir kamu kuruluşudur.

Zorunlu deprem sigortası yani DASK yaptırarak, deprem ve deprem nedeniyle ortaya çıkan yangın, yer kayması ya da tsunami gibi risklerinde bireyler maddi güvence sağlanıyor. DASK yalnızca deprem sarsıntısından sonra oluşan konutla ilgili zarar durumlarında değil, depremin sonucunda oluşan tsunamisi ya da yangın gibi büyük zararlarda da güvence sağlıyor. Bu açıdan aslında deprem sigortasının önemi oldukça büyük.

DASK belirli primlerle ödeniyor. Zorunlu olduğu için DASK primleri kuruma göre değişmiyor. DASK herhangi bir sigorta şirketinden ya da acentede yaptırılabilir.

Ne işe yarar? 

DASK herhangi bir konutun deprem sonrasında kısmi hasarlı ya da tamamen oturulamaz hale gelmesine karşı kişinin konutu ile ilgili zararını tazmin ederek bireylerin DASK sayesinde hayatlarının normale dönmesine yardımcı olur. DASK özellikle deprem bölgesinde yer alan konutlar için oldukça önemli.

Deprem bölgesi olarak kabul edilen ülke ve şehirlerde DASK yaptırılarak, deprem sonucunda ortaya çıkan maddi kayıplar önlenebilir.

DASK'ın amaçları nelerdir? 

DASK’ın deprem sonucunda hem konutlara hem de sigortayı yaptıran bireylere karşı bazı amaçları bulunur. Bu amaçlar şöyle sıralanabilir:

1) Bütün konutları DASK çerçevesinde depreme karşı güvence altına almak,

2) Deprem sonrasında oluşan tüm mali hasarların tazmin yükünü paylaşmak,

3) Devletin üzerinde bulunan deprem kaynaklarındaki giderleri azaltmak,

4) Devlete ileride herhangi bir deprem sonrasında oluşan zararlar için fon oluşturmak,

5) Ülkemizde daha güvenli bir yapılaşma için destek olmak,

6) Toplum genelinde, güvence ve sigorta bilincini oluşturmak.

Bu amaçların hepsi hem devleti hem de bireyleri korumak amacı taşımaktadır.

Deprem Sigortasının Önemi Nedir? 

Türkiye jeolojik ve topografik özellikleri bakımından sıklıkla deprem başta olmak üzere diğer doğal afetlerin yaşandığı bir ülkedir. Bu nedenle son 60 yılda ülkemizde yaşanan doğal afetlere ev bu afetlerin verdiği hasara bakıldığında, hasarın yaklaşık ¾’ü deprem kaynaklı olduğu görülüyor.

Zorunlu Deprem Sigortası yani DASK ise ülkemizde herhangi bir olası deprem halinde meydana gelen hasarların telafisi için bir zorunluluktur. Aslında DASK bir zorunluluk olmaktan çok kişinin maddi anlamda bir güvencede olması anlamına geliyor.

DASK fiyatları 2021!

DASK sigorta primi ve sigorta bedeli hesaplama!

DASK neleri kapsıyor?