DC Asa Yapı Malzemeleri Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

DC Asa Yapı Malzemeleri Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu! DC Asa Yapı Malzemeleri Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

DC Asa Yapı Malzemeleri Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Ümraniye'de 50 bin TL sermaye bedeli ile Emine Palut tarafından kuruldu.DC Asa Yapı Malzemeleri Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Ümraniye'de 50 bin TL sermaye bedeli ile Emine Palut tarafından kuruldu.


DC Asa Yapı Malzemeleri Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi konusu: 

A-İnşaat 1- Her çeşit resmi, özel konut, toplu konut ile sınaî ticari ve hizmet yapılarının komple taahhüdü inşası ile mimarlık, mühendislik hizmetlerini deruhte temek, toplu konut, özel konut, yazlık, tatil köyü, otel gibi binalar yapmak, bu tür binaların taahhütlerinde bulunmak. 2- Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel inşaat ihalelerine iştirak etmek taahhütlerde bulunmak, bu tür ihaleleri düzenlemek. 3- Mesken kooperatiflerinin, sanayi siteleri kooperatiflerinin kurulmalarını temin etmek, kooperatiflerin mimarlık ve mühendislik hizmetlerini yapmak inşaat taahhütlerini yerine getirmek. 4- Şirketin gayesi ile ilgili olarak konut işyeri fabrika binaları inşa etmek, satmak, taahhütlerde bulunmak inşaat malzemeleri iş makine ve ekipmanları satın almak ithalini ihracını ve dâhili ticaretini yapmak. 5- Şirket gayesi ile ilgili olarak Mühendislik, Mimarlık Plan ve proje çizimi yapmak. Zemin etütleri yapmak Zemin etüt raporları hazırlamak, jeolojik ve jeofizik çalışmalarda bulunmak bu hususlarla ilgili olarak Tamir-Takviye ve Güçlendirme işleri yapmak, bunların projelerini hazırlamak, hazırlanan projelerin uygulamasını ve denetimini yapmak. 6- Şirket gayesi ile ilgili olarak hasar tespitleri yapmak, Tespit Raporları Hazırlamak, Hasarlı Yapılarda her türlü güçlendirme tamir karot ve ankraj çalışmaları yapmak. 7- Şirket uhdesinde bulunan veya başkalarına ait arsalar mukavele gereği binalar inşa etmek. İnşaatta kullanılan bilcümle malzemelerin, yapı elemanlarının ve yapı bileşiklerinin imalatını ithalatını ihracını ve dahili ticaretini yapmak Konut ve işyeri yapımı için gerekli arailer satın almak onları ihtiyaç nispetinde parselleyerek satmak. 8- Sulama, içme suyu, ıslah, kanalizasyon köprü, yol, baraj, tünel, kanal tesisleri inşası, taahhüdü ve ihalelerine iştirak etmek ve taahhütlerde bulunmak. B-Dayanıklı Tüketim Malları, İletişim-Elektrik Ve Elektronik 1- Her türlü elektrikli ev aletleri ile dayanıklı tüketim malları elektronik araç ve gereçlein alım, satımı ve pazarlamasını imalatını ithalat ve ihracatını yapmak. 2- Her türlü iletişim araçlarının satışı pazarlanması imali, ihracı, ithalatı, telekomünikasyon hizmetleri kablolu ve kablosuz iletişim hizmetlerinin sağlanması amacıyla tesisler kurulması kiralanması satın alınması ve işletmeciliği ile bununla ilgili alet edevat makine ve cihazların üretim satış pazarlama ithalat ve ihracatının yapılması. 3- Her türlü elektrik ve aydınlatma malzemeleri, enerji tasarrufunda kullanılan ampuller, anten ve televizyon kabloları ve bunları imal eden her türlü makine, alet, edevat, kalıp, yedek parça ve aksesuarları almak, satmak, imal etmek, imal ettirmek ithalat ve ihracatını yapmak, Güneş enerji elektrik üretim sistemleri kurmak ve işletmek C-Turizm-Hizmet-Nakliyat-Ulaşım-Şehircilik 1- Her türlü konaklama tesisleri, otel, motel, kamping, beach, tatil köyü pansiyon, gazino, gece kulübü, restaurant, cafe, turistik eğlence tesisleri, turistik yiyecek ve turistik eşya satış mağazaları kurmak, inşa etmek, kiralamak, işletmek, işletmeciliğini üstlenmek, satın almak, kiraya vermek, bu amaçlarla kurulmuş ya da kurulacak yurtiçi ve yurtdışı kuruluşları satın alabilir. Ortaklıklar tesis edebilir. 2- Her türlü nakliyat, kara taşımacılığı, yolcu ve yük taşımacılığı, deniz taşımacılığı, demiryolu, hafif metro ve raylı sistem taşımacılığı, bunların işletmeciliği, satın alımı, kiralanması, turizm hizmetleri işletmeciliği, acenteliği, gemi yat marina işletmeciliği yapmak, gemilerin limana yanaşma limandan ayrılma, kumanya v rehberlik hizmetlerinde bulunmak. 3- Yurtiçinde ve yurtdışında kara, deniz, demir ve hava ulaştırma araçlarını kiralamak, satın almak, işletmek. 4- Ulaştırma araçları bulundurmak veya kullanmak, kiralamak. Kara, hava, deniz, araçları (canter-cruiser) ile turist getirip, götürme hizmetlerini ifa etmek, uçak kiralamak, bu tip araçları yurtiçinden ve yurtdışından temin etmek: (otobüs, kamyon, minibüs, otomobil, yat, uçak, helikopter, jeep ve traktör.) 5- Hizmet sektöründe her türlü tesisler kurma işletme satın alma inşa etmek kiraya vermek ve kiralamak. 6- Şehir planlaması, düzenlemesi, imarı, inşası her türlü altyapı, üstyapı ve şehircilik hizmetlerini yapmak ve yaptırmak. D-Endüstriyel Ürünler 1- Sanayide kullanılan her türlü sarf malzemeleri, yardımcı madde malzeme, hammadde ve maddenin üretimini, pazarlamasını, ithalini ve ihracını yapmak. 2-Endüstriyel yağlar, yedek parçalar, gazlar, sarf malzemeleri, ilk madde malzeme, yardımcı madde ve hammadde imalatı için tesisler kurmak inşa etmek işletmek, kiraya vermek, kiralamak, veyahut işletmeciliğini yapmak. Şirket Konusu ile ilgili her türlü, 1- Şirket konusu ile ilgili faaliyetleri gerçekleştirmek için tesisler kurmak işletmek bunları kısmen veya tamamen satmak kiraya vermek başkalarına ait tesisleri kiralamak satın almak satmak işletmek kiralamak veya kiraya vermek. 2- Konusu ile ilgili her türlü nakil vasıtaları, demirbaş, makine alıp satabilir ithal edebilir, kiralar veya kiraya verir.


Adres:Tatlısu Mah.Ertuna Sk.Nezih Towers Sit.No:6 C ÜMRANİYE