Deb Mimarlık Yapı İnşaat Mühendislik Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Deb Mimarlık Yapı İnşaat Mühendislik Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Deb Mimarlık Yapı İnşaat Mühendislik Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi bugün Pendik'te 150 bin TL sermaye bedeli ile Fatih Happani, Hüseyin Kurt ve Orçun Sağınlar ortaklığında kuruldu.


Deb Mimarlık Yapı İnşaat Mühendislik Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi bugün Pendik'te 150 bin TL sermaye bedeli ile Fatih Happani, Hüseyin Kurt ve Orçun Sağınlar ortaklığında kuruldu.

Deb Mimarlık Yapı İnşaat Mühendislik Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi konusu:
Her türlü inşaat taahhüt işleri; her türlü yapı ve inşaat malzemeleri alım satımı konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. Resmi ve özel kamu kurum ve kuruluşların inşaat işleri tüneller, limanlar, fabrikalar, yollar, köprüler, bentler, barajlar, lojmanlar, idari binaları gibi yapılar, resmi kurum ve hizmet binaları, beton, asfalt, karayolu, liman binaları, iş hanları, ticari yapılar, atölyeler, imalathaneler ile her türlü toplu konut, kooperatif meskenleri, kara ve demir yolları, hava meydanları, istasyonlar, otogarlar, otoparklar, garajlar, çarşı mağaza, Pazar iş yeri, otel, motel, villa, pansiyon, hastane, cami, dispanser, sağlık merkezleri, ilkyardım tesisleri, tatil köyleri, okul inşaat, eğitim merkezleri, öğrenci yurtları, gölet ve iskele, turistlik konaklama, uçuş pistleri, sportif ve tamamlayıcı tesisler ve petrol doğalgaz boru hatları, kanal içme suyu, su kanalları, drenaj tesisleri, sulama ve kanalizasyon. Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kâğıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı, çatı tadilat işleri yapmak. Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. Durum (hâlihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı. İslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı. Konusuyla ilgili her türlü dengeleme, hesaplama, yazım ve çizim işlerinin yapımı. Her türlü demir ve demir çeşitleri alım satımı yapmak. Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü hisseli ve hissesiz arsa, arazi ve gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. İkinci ve Üçüncü kişiler lehine ipotek işlemleri yapabilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. İkinci ve üçüncü şahıslar adına ipotekler almaya ve vermeye, taşıtlar almaya, satmaya devir ve kiraya vermeye Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. Şirket kurulmuş bulunan veya kurulacak şirketlere ortak olabilir(TTK. nu hükümleri çerçevesinde)Konusuyla ilgili resmi kurum veya kuruluşlarca açılacak ihalelerde taahhütte bulunmak. Konusuyla ilgili yapılacak yatırımlar için teşvikler özel izinler, kotalar veya kanunların verdiği uygulama kolaylıkları için gerekli belgeleri almak. Avrupa Birliği Projelerinden yararlanmak. Şirket, aldığı veya alacağı her türlü kredilerle, gerçek ve tüzel kişilere olan borçları ve diğer taahhütleri için yatırımcıların aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde gerekli özel durum açıklamalarının yapılması kaydıyla gayrimenkullerini ipotek edebilir, menkullerini rehin edebilir, kefil olabilir. Şirketin lüzumlu borç ve alacaklarını, kefalet ve teminatları ile alacağı kredilerin teminatının temin için şirketin lehinde veya aleyhinde olmak ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Adres: Kaynarca Mah.Gündoğan Sk.Talha Apt.No:5 A Pendik