Değer artış kazancı vergisi ödemeleri için son 8 gün!

Değer artış kazancı vergisi ödemeleri için son 8 gün! Değer artış kazancı vergisi ödemeleri için son 8 gün!

Gayrimenkullerin elden çıkarılması halinde doğan vergisel sorumluluklar arasında değer artış kazancı vergisi de bulunuyor. Senede 2 taksitte ödenebilen değer artış kazancı vergisi ödemeleri için son 8 gün bulunuyor...

Hafta sonu gezilecek 2 proje 2 site!

Değer artış kazancı vergisi ödemeleri için son 8 gün!

Gayrimenkullerin elden çıkarılması halinde doğan vergisel sorumluluklar arasında değer artış kazancı vergisi de bulunuyor. Bu vergi, Gelir Vergisi Kanunu gereğince iktisap tarihinden itibaren belli bir süre içerisinde satılan mallar için ödeniyor.


Bir önceki sene içerisinde gerçekleşen satış işlemi için ödenen değer artış kazancı vergisi,  Taşınmaz mal ve haklar, 01.01.2007 ve sonrasında elde edilmiş ise iktisap tarihinden başlayarak beş yıl içinde elden çıkarılmasından doğan kazançlar için veriliyor.


Ancak satılan taşınmaz mal ve haklar bedelsiz olarak edinilmişse bu mal ve hakların elden çıkarılmasından doğan kazançlar değer artış kazancı olarak vergilendirilmiyor.


Vergilendirmede istisna bedeli belirleniyor. 5 yıl içinde satılan taşınmazdan yapılan hesaplamalara göre bu sınırdan yüksek geliri olanlar vergi ödüyor.


Değer Artışı Kazançlarına İlişkin İstisna Tutarı Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 80 inci maddesinde yer alan değer artışı kazançlarına ilişkin istisna tutarı, 2015 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 10.600 TL olarak tespit edildi.


Yılda Mart ve Temmuz ayları olmak üzere 2 eşit taksit halinde ödenebilen vergi için son 8 gün bulunuyor. 


Ayrıca, vergi beyannameleri vergi dairesine 25 Mart'a kadar verilebiliyor. Buna göre, henüz beyanname vermeyen kimselerin değer artış kazancı beyannamesi için de son 2 gün bulunuyor.Gayrimenkul değer artış kazancı hangi beyanname ile verilir?Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com
pus