02 / 07 / 2022

Değerli Konut Vergisi 1 yıl ertelendi, vergi oranları değişti!

Değerli Konut Vergisi 1 yıl ertelendi, vergi oranları değişti!

Değerli Konut Vergisi gündeme geldiği günden bu yana tartışılıyor. Sektör açısından birçok sorun yaratması olası görülen bu uygulama konusunda gerekli adım atıldı...Değerli Konut Vergisi gündeme geldiği günden bu yana çeşitli tartışmalara yol açmıştı. Gayrimenkul sektörü açısından birçok sorun yaratması olası görülen bu uygulama konusunda gerekli adım atıldı.  TBMM Genel Kurulu'nda İmar Kanunu'nda da değişiklikler içeren Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifine 5 yeni madde eklendi.

Değeri 5 milyon liraya kadar olan mesken nitelikli taşınmazların değerli konut vergisi kapsamına girmediğini belirten Lüks Konut Uzmanı Sühran Aras  TOKİ  Başkanlığı'nın sahip olduğu mesken nitelikli taşınmazların, tek meskeni olanların ve birden fazla değerli konut kapsamına giren taşınmazı olanların en düşük değerli taşınmazı değerli konut vergisinden muaf olacağına dikkat çekti.

Değerli Konut Vergisi’nde Kim Ne Ödeyecek?

"Kamuoyunda vergi tarifesinin düz oranlı olduğu konuşuluyordu. Buna göre Gelir Vergisi Tarifesine benzeyen bir sistemle Değerli Konut Vergisi ödemeleri de yeniden düzenlendi.

1- 5 milyon TL’ye kadar konut değeri olan muaf

2- 5 milyon ile 7,5 milyon TL arasında konut değeri olanlar, 5 milyon TL üzerindeki kısım için binde 3

3- 10 milyon TL’ye kadar olanlar, 7,5 milyon TL’si için 7.500 TL ve üzerindeki kısım için binde 6

4- 10 milyon 1 kuruştan fazla olanlar 10 milyon TL için 22.500 TL ve üzerindeki kısım için binde 10 vergi ödeyecek

Değerli Konut Vergisi'nde İlk Beyanname Ne Zaman Verilecek?

Emlak Vergisi Kanuna eklenen geçici 24. Madde ile, Değerli Konut Vergisi 1 sene ertelendi. 2020 yılının mart ayında verilmesi gereken beyannameler ertelenmiş oldu. Buna göre, vergi mükellefleri 2021 yılında beyanname verecek. Cumhurbaşkanı bu hükümde yer alan süreleri 1 yıla kadar uzatmaya yetkili olacak. Erteleme 1+1 opsiyonlu olarak ertelendi diyebiliriz.

Bina Vergi Değeri Esas Alınacak

Değerli Konut Vergisinde yapılan önemli değişikliklerden birisi deTapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından değer belirleme uygulamasına son verilmesi oldu. Yapılan yeni düzenlemeyle, Değerli Konut Vergisi matrahı olarak, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen değerin değil, konutun Emlak Vergisi Kanunu’nun 29. Maddesine göre belirlenen emlak vergisine esas bina vergi değerinin esas alınması öngörüldü. Bu değişikliğin önemi ise değer tespitine yönelik yaşanan itirazlar usulsüzlüklerin önüne geçmesi oldu. Olası görülen binlerce davanın açılması önlenmiş oldu. ''

Değerli konut vergisinde kritik 5 değişiklik!