Değerli konut vergisi beyanname 2021!

Değerli konut vergisi beyanname 2021!2020 yılında yapı vergi değeri 5.000.000 TL ve üzeri olan değerli konut vergisine tabi taşınmazı olanlar beyanname veriyor. İşte değerli konut vergisi beyanname 2021 örneği...


2021 yılında yürürlüğe alınan Değerli Konut Vergisi için ilk beyan dönemi başladı. Gelir İdaresi geçtiğimiz günlerde 78 Seri No’lu Emlak Vergisi Kanununu Genel Tebliği ile Değerli Konut Vergisi Uygulama Genel Tebliğinde açıklama ve düzenlemeler yaptı.

Bu yıl yapılacak beyanlar açısından Değerli Konut Vergisi konusunu Türkiye sınırlarında yer alan mesken nitelikli taşınmazlardan Emlak Vergisi Kanununun 29'uncu maddesine göre belirlenen bina vergi değeri 2020 yılında 5.000.000 Türk lirasının üzerinde olan konutlar oluşturuyor.Kısacası 2020 yılında bina vergi değeri 5.000.000 Türk lirası ve altında olan mesken nitelikli taşınmazlar, vergi dahiline alınmıyor.

Peki değerli konut vergisi beyanname süresi 2021 ne zaman bitiyor? Değerli konut vergisi ödemeleri ne zaman başlayacak? İşte değerli konut vergisi beyanname 2021...

Değerli konut vergisi beyanname 2021!

Değerli konut vergisi beyanname 2021

Mükellefler 2020 yılı bina vergi değeri 5.000.000 TL ve üzeri olan değerli konut vergisine tabi taşınmazları için taşınmazın bulunduğu yerdeki Gelir İdaresi Başkanlığı'na bağlı yetkili vergi dairesine 22 Şubat 2021 günü sonuna kadar (20 Şubat 2021 Cumartesi gününü denk geldiği için) beyanname verilecek ve vergi, yetkili vergi dairesince yıllık olarak tarh ve tahakkuk olunacak. Tahakkuk eden vergi Şubat ve Ağustos aylarının son gününe kadar iki eşit taksit halinde ödeniyor.

Değerli konut vergisi beyanname 2021!

Değerli konut vergisi ödeme 2021

Değerli konut vergisi konusuna giren taşınmazın 1 Ocak 2021 ile 22 Şubat 2021 tarihleri arasında elden çıkarması halinde de 22 Şubat 2021 tarihine kadar beyanname verilmesi ve Şubat ve Ağustos aylarında vergisinin ödeniyor. Yıl içerisinde ikinci taksit ödenmeden önce gayrimenkulün satılması halinde, Şubat ayında beyanname veren ilk malik ikinci taksiti de ödeyecektir. Müteakip yıllar için de mükellefler tarafından aynı şekilde yıllık olarak beyanname verilecek ve vergi ilgili vergi dairesince tarh ve tahakkuk yapılacak.

Değerli konut vergisi beyanname 2021!

Değerli konut vergisi ödeme 2021 

Değerli konut vergisi ödeme 2021 planına göre;
Değişiklik öncesi ‘Evi 5 milyon lira ile 7 milyon 500 bin lira arasında olanlar binde 3, 7 milyon 500 bin lira ile 10 milyon lira arasında olanlar binde 6, 10 milyon TL ve üzerinde olanlar binde 10 oranında’ vergi ödemesi yapacaktı. Yeni düzenleme ile rakamlar düştü. Örneğin; 8.5 milyon TL değerinde bir taşınmazın 7.5 milyon lirası için 7.500 TL, fazlası 1 milyon liranın binde 6’sına tekabül eden 6 bin TL olmak üzere toplam 13 bin 500 TL değerli konut vergisi ödemesi gerekiyor.

Değerli Konut Vergisi'nde ilk beyan dönemi başladı!