Deniz Beşe Şahinkaya kimdir?

Deniz Beşe Şahinkaya kimdir?

Eva Gayrimenkul Pazarlama ve Kurumsal İletişim Müdürü Deniz Beşe Şahinkaya kimdir? Deniz Beşe Şahinkaya ne zamandan beri Eva Gayrimenkul bünyesinde çalışıyor? İşte Deniz Beşe Şahinkaya...


Deniz Beşe Şahinkaya kimdir?

EVA Gayrimenkul Değerleme’nin Pazarlama ve Kurumsal İletişim Müdürü 23 Ekim 2013 tarihinde (bugün) yapılan açıklamaya göre Deniz Beşe Şahinkaya oldu. 


Eva Gayrimenkul Pazarlama ve Kurumsal İletişim Müdürü Deniz Beşe Şahinkaya, Sakarya Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği bölümünden mezun. İş deneyimine ilk olarak sigorta sektöründe başlayan Deniz Beşe Şahinkaya, daha sonra değerleme ve danışmanlık alanlarında çalıştı.


Deniz Şahinkaya, Eva Gayrimenkul’deki görevinden önce 2007’den bu yana Vektör Gayrimenkul Değerleme A.Ş.’de görev aldı.


Şahinkaya, daha önce de Mart 2006 – Şubat 2007 arasında Eureko Sigorta’da görev yaptı. 


Deniz Beşe Şahinkaya; Sermaye Piyasası Kurulu’nun vermiş olduğu Gayrimenkul Değerleme Lisansı’na ve ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemleri, İç Denetçi sertifikasına sahip. 


EVA Gayrimenkul Değerleme Danışmanlık A.Ş.

EVA, Earned Value Analysis ve Economic Value Added tekniklerinin kısa adıdır. Ayrıca “değerlendirme” anlamına gelen ingilizce “evaluation” kelimesinin kısaltılmış halidir.           


Economic Value Added (EVA): Ekonomik Katma Değer anlamına gelmektedir. Bu teknik Stern Steward &Co tarafından finansal   hayata kazandırılmış tescilli bir yaklaşımdır. Bu yaklaşımın temel felsefesi işletme sahipleri açısında yaratılan değerin doğru bir  şekilde ölçülmesi ve maksimize edilmesidir.


Evaluation:  Değerlendirme, bir proje hakkında karar verebilmek için toplanan bilgilerin kontrol edilerek kullanılmasıdır.  Aynı zamanda, bu bilgilerin değişimlerinin ve gelişimlerinin izlenerek kullanılmasıdır. Değerlendirme, herkesçe kabul edilmiş sorulara cevap vermeyi ve özel durumlar karşısında karar vermeyi amaçlar. Diğer araştırmalar gibi, iyi bir değerlendirme için, veriler sistematik olarak toplanıp incelenmeli ve yorumu dikkatli bir şekilde yapılmalıdır. Herhangi bir şeyin değerini takdir etmek ve sonrasında harekete geçmek değerlendirmenin ayırt edici bir özelliğidir. Değerlendirme çalışmaları sırasında, ortaya çıkan sonuçların kullanılması amaçlanmaktadır.  


Earned Value Analysis (EVA): Kazanılmış Değer Analizi anlamına gelmektedir. Standart bir işletme ölçümleme metodu olarak bu yöntem; bir projenin  gelişim sürecinde planlananla gerçekleşen arasındaki farkın;  projenin tahmini bitiş tarihini ve bitiş maliyetini öngörerek, proje getirisi açısından analiz edilmesidir.  Deniz Beşe Şahinkaya EVA Gayrimenkul'ün Kurumsal İletişim Müdürü oldu!