Deniz Finansal Kiralama 1.5 milyon liralık bono ihraç edecek!

Deniz Finansal Kiralama 1.5 milyon liralık bono ihraç edecek! Deniz Finansal Kiralama 1.5 milyon liralık bono ihraç edecek!

Deniz Finansal Kiralama, 1 milyon 512 bin 769 TL tutarlı, TRFDNFK81910 ISIN Kodlu 105 gün vadeli bono ihraç edecek. 


Deniz Finansal Kiralama TRFDNFK81910 ISIN Kodlu bono ihracı hakkında Kamuyu Aydınlatma (KAP) üzerinden açıklama yaptı. 

Deniz Finansal Kiralama, 1 milyon 512 bin 769 TL tutarlı, TRFDNFK81910 ISIN Kodlu 105 gün vadeli bono ihraç edecek. 

Deniz Finansal Kiralama KAP açıklaması:
Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.