Deniz Gayrimenkul'ün Pupa Gayrimenkul ile birleşmesinin SPK onayı yayınlandı!

Deniz Gayrimenkul'ün Pupa Gayrimenkul ile birleşmesinin SPK onayı yayınlandı! Deniz Gayrimenkul'ün Pupa Gayrimenkul ile birleşmesinin SPK onayı yayınlandı!

Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı tarafından bugün Kamu Aydınlatma Platformu'nda yapılan yazılı açıklamaya göre Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın Pupa Gayrimenkul Kiralama ve Yönetim Hizmetleri ile birleşmesinin SPK onayı yayınlandı.Deniz Gayrimenkul tarafından yapılan açıklama şöyle;


Şirketimizin 21/5/2014 tarihinde yapmış olduğu PUPA Gayrimenkul Kiralama ve Yönetim Hizmetleri A.Ş. ile birleşme işlemine ilişkin özel durum açıklamamız aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir.

Sermayesinin %100'üne sahip olduğumuz PUPA Gayrimenkul Kiralama ve Yönetim Hizmetleri A.Ş.'yi (PUPA) devralmak suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemine esas teşkil eden birleşme sözleşmesi kapsamında hazırlanan duyuru metnine onay verilmesi talebiyle 11/02/2014 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yaptığımız başvurumuz, 

SPK'nun 15/05/2014 tarih 15/460 sayılı toplantısında;

a) Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin (Deniz GYO), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Kurulumuzun II-23.2 sayılı "Birleşme ve Bölünme Tebliği" hükümleri çerçevesinde sermayesinin %100'üne sahip olduğu PUPA Gayrimenkul Kiralama ve Yönetim Hizmetleri A.Ş.'yi (PUPA) kolaylaştırılmış usulde birleşme hükümlerine göre devralmak suretiyle birleşme işlemine ve birleşme nedeniyle hazırlanan duyuru metnine onay verilmesine ilişkin talebinin olumlu karşılanmasına, 

b) II-23.1 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği"nin 12'nci maddesinde ayrılma hakkının doğmadığı haller arasında kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemlerinin de sayılması nedeniyle Deniz GYO'nun sermayesinin tamamına sahip olduğu PUPA'yı devralmak suretiyle birleşmesi işleminin ayrılma hakkının doğmadığı önemli nitelikteki işlem olarak kabul edilmesine karar verilmiştir. 

Kurul'un 20/05/2014 tarih394/5150 sayılı onay yazısı ve yazı ekinde yer alan onaylanmış Duyuru Metni ekte yer almaktadır.

Ayrıca Şirketimiz tarafından hazırlanan birleşme işlemi sonrasındaki açılış bilançosu, birleşme işlemine esas 31/12/2013 tarihli Şirketimiz bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablosu ve PUPA Gayrimenkul Kiralama ve Yönetim Hizmetleri A.Ş.'nin 31/12/2013 tarihli finansal tablosu ekte yer almaktadır.21/05/2014 18:09'de KAP'ta yayımlanan bildirimimiz aşağıdaki şekilde düzeltilmektedir.