Deniz GYO davası ne durumda?

Deniz GYO davası ne durumda?

Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı aleyhine İstanbul 7.Sulh Hukuk Mahkemesi'nde 2016/218 Esas sayılı dosya ile açılan dava hakkında bilgilendirme yaptı..


Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ortaklık aleyhine dava açılması veya davaya ilişkin gelişmeler hakkında açıklama yaptı. 

Davacı Göksu AVM tarafından İstanbul 7.Sulh Hukuk Mahkemesi nezdinde 2016/218 Esas sayılı dosya ile Deniz GYO aleyhine açılan Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan dava ile ilgili yeni bir gelişme olmadı. 

Deniz GYO'nun KAP açıklaması: 
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı "Özel Durumlar Tebliği"nin 23.maddesi 7.fıkrası gereği yapılan açıklamadır.

KAP'ta 28.03.2016 tarihinde yapılan Özel Durum Açıklaması ile duyurulan, davacı Göksu Alışveriş Merkezi (Ankara İli, Etimesgut İlçesi-Eryaman) tarafından İstanbul 7.Sulh Hukuk Mahkemesi nezdinde 2016/218 Esas sayılı dosya ile Şirketimiz aleyhine açılan  Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan (Ortak Gider Alacağına İlişkin İcra Takibine İtirazın İptali İstemli) dava ile ilgili yeni bir gelişme olmamıştır.