Deniz GYO denetim firmasını seçiyor!

Deniz GYO denetim firmasını seçiyor!

Deniz GYO, Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. denetim firmasıyla Bağımsız Denetim sözleşmesi imzalanmasına ve kararın genel kurulun onayına sunulmasına karar verdi.


Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 2017 yılı hesap dönemindeki düzenlenecek mali tablolarının bağımsız denetimi için Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. denetim firmasıyla Bağımsız Denetim sözleşmesi imzalanmasına ve kararın genel kurulun onayına sunulmasına karar verdi.


Açıklama:

Yönetim Kurulumuzun 06.03.2017 tarihli toplantısınızda;

Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.‘nin Denetimden Sorumlu Komitesinin Yönetim Kurulumuza önerisi gereği,  2017  yılı hesap dönemindeki  düzenlenecek mali tablolarının bağımsız denetimi için Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.  (a member firm of Ernst&Young Global Limited) denetim firması  ile Bağımsız Denetim sözleşmesi imzalanmasına, söz konusu kararın yapılacak olan Olağan Genel  Kurul Toplantısı'nda  Genel Kurul‘un onayına sunulmasına oybirliği ile karar verildi.