Deniz GYO Yönetim Kurulu toplantısında alınan kararları açıkladı!

Deniz GYO Yönetim Kurulu toplantısında alınan kararları açıkladı! Deniz GYO Yönetim Kurulu toplantısında alınan kararları açıkladı!

Deniz GYO, 04 Mart 2014 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında bağımsız denetim şirketi seçimi ve şirketin menkul kıymet yatırım ortaklığı statüsünden gayrimenkul yatırım ortaklığına dönüşmesi nedeniyle yapılan bilgilendirmeyi yayınladı...
Deniz GYO tarafından yapılan açıklama şöyle:


Şirketimizin 04 Mart 2014 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında,


Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin Denetimden Sorumlu Komitesinin Yönetim Kurulumuza önerisi gereği,  2014  yılı hesap dönemindeki  düzenlenecek mali tablolarının bağımsız denetimi için  Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member firm of Ernst&Young Global Limited) denetim firması  ile Bağımsız Denetim sözleşmesi imzalanmasına, söz konusu kararın yapılacak olan Olağan Genel  Kurul Toplantısı'nda  Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verildi.


Şirketimizin 04 Mart 2014 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında,


Yönetim Kurulumuzun 09/03/2012 tarih 2012/05 sayılı kararı ile belirlenen ve 13 Nisan 2012 tarihinde yapılan Genel Kurul'un bilgisine sunulan mevcut "Şirket Bilgilendirme Politikası"nın, Şirket'in menkul kıymet yatırım ortaklığı statüsünden gayrimenkul yatırım ortaklığına dönüşmesi nedeniyle ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı "Özel Durum Tebliği'ne uyum sağlamak amacıyla ekli şekilde tadil edilmesine ve Genel Kurul'un bilgisine sunulmasına karar verildi.Dosya için tıklayın