Deniz Öztürk ve Yasin Oğuz Atakule GYO yatırımcı ilişkileri bölümünde görevlendirildi!

Deniz Öztürk ve Yasin Oğuz Atakule GYO yatırımcı ilişkileri bölümünde görevlendirildi! Deniz Öztürk ve Yasin Oğuz Atakule GYO yatırımcı ilişkileri bölümünde görevlendirildi!

Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı tarafından bugün Kamu Aydınlatma Platformu' nda yapılan yazılı açıklamaya göre Deniz Öztürk ve Yasin Oğuz Atakule GYO yatırımcı ilişkileri bölümünde görevlendirildi.Atakule GYO tarafından yapılan açıklama şöyle;


Ortaklığımız Yönetim Kurulunca;


Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği "Yatırımcı İlişkileri Bölümü" başlıklı 11.maddesine uyum kapsamında, Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı sahibi aşağıda iletişim bilgileri yer alan, Sn.Deniz Özlük'ün Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı sahibi, aşağıda iletişim bilgileri yer alan Sn.Yasin Oğuz'un Üye görevlendirilmelerine,


Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 nolu Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11-2 maddesinde  "Yatırımcı ilişkileri Bölümü Yöneticisinin Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak görevlendirilmesi zorunludur" ifadesi uyarınca, Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Deniz Özlük'ün Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak atanmasına, 


Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.5. maddesi uyarınca, Şirketimizde Denetimden Sorumlu Komite'nin oluşturulmasına, Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Faik Fergün Özbal'ın Denetimden Sorumlu Komite Başkanı ve Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Talip Çankırı'nın Denetimden Sorumlu Komite Üyesi olarak atanmalarına, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 Sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin 9/2 maddesi uyarınca Denetimden Sorumlu Komite'nin finansal raporlamadan sorumlu olmasına,


Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 nolu Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca Ortaklığımız Yönetim Kurulu bünyesinde Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin oluşturulmasına ve Ortaklığımız Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Fergün Özbal'ın  Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Efe Tarman 'ın Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi olarak atanmasına


karar verilmiştir. 


Deniz Özlük

İletişim Bilgisi: 0 312 447 65 00 deniz.ozluk@atakulegyo.com.tr


Yasin Oğuz

İletişim Bilgisi: 0 312 447 65 00 yasin.oguz@atakulegyo.com.tr