Denizli Merkezefendi'de 7.3 milyon TL'ye icradan satılık tarla!

Denizli Merkezefendi'de 7.3 milyon TL'ye icradan satılık tarla!

Denizli 1. Sulh Hukuk Mahkemesi, Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Çakmak Mahallesi 504 parselde yer alan 12 bin 200 metrekarelik tarlayı 7 milyon 320 bin TL'ye icradan satıyor...


Denizli 1. Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Çakmak Mahallesi 504 parselde yer alan 12 bin 200 metrekarelik tarla 7 milyon 320 bin TL'ye icradan satışa çıkarıldı. İcra ihalesi 24 Aralık 2019 tarihinde saat 10:00'da gerçekleştirilecek.

İlan metni:

T.C.DENİZLİ 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2018/21 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAŞINMAZIN
Özellikleri : Denizli İl, Merkezefendi İlçe, Çakmak Mah. 504 Parsel sayılı, 12.200,00 m2 yüzölçümlü, tapuda tarla vasıflı taşınmaz, Merkezefendi Belediye sınırları içinde kalmakta olup, şehir merkezine 8-10 km.uzakta,yerleşim bölgesinde, alt yapı hizmetlerinden yararlanmakta, her türlü ulaşım olanağına sahiptir.Taşınmaz her ne kadar tarla vasfında olsa da tarımsal amaçlı kullanımı söz konusu olmayıp, arsa olarak değerlendirilmiştir.Taşınmazın 2510 m2 si yolda,6135 m2 kısmı park alanında kalmakta, 710 sokakta kalan kısmının kuzeyinde belediye tarafından dikilmiş çam ağaçlarından 110 adedi bulunmakta, taşınmazın bulunduğu mevkiiden imar uygulaması geçmiş ise de bu taşınmazda imar uygulamasının uygulanmadığı, Huzurbul Cami batı karşında,Cinkaya Bulvarı üzerinde olup,taşınmazın bir kısmı Cinkaya Bulvarında,bir kısmı 710 sok.ta,bir kısmı Albayrak, bir kısmı 681 sok.ta,bir kısmı 710 sok.ta ağaçlandırılan alanda kalmaktadır.
Kıymeti : 7.320.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Denizli Ticaret Sicil M.nün16/12/2016 tarih ve 29053 yevmiye nolu şirket devir beyanları ve bir kısım hacizler mevcuttur.
1. Satış Günü : 24/12/2019 günü 10:00 - 10:05 arası
2. Satış Günü : 21/01/2020 günü 10:00 - 10:05 arası
Satış Yeri : Denizli Adliyesi,zemin kat,protokol girişi,vezne ve 2 nolu oda yanı
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/21 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları, tebliğ yapılamayan ilgililere tebliğ yerine geçmek üzere ilan olunur.08/11/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.