Deprem sigortalı konut oranı yetersiz!

Deprem sigortalı konut oranı yetersiz! Deprem sigortalı konut oranı yetersiz!

Türkiye topraklarının %96’lık kısmının deprem riski altında olduğuna dikkat çeken Generali Sigorta Genel Müdürü Mine Ayhan, bu duruma rağmen deprem sigortasındaki sigortalılık oranının halen istenen seviyelere ulaşamadığını belirtti.

Generali Sigorta tarafından yapılan Deprem Araştırması’na göre vatandaşların yüzde 85’i oturdukların evin depreme karşı dayanıklı olduğunu düşünüyor. Araştırmaya katılanların yüzde 75’inin olası bir deprem felaketine hazırlıklı olduklarını gösteren sonuçlara göre, tüketicilerin yüzde 90’a yakını deprem sigortasının zorunlu olduğunun bilincinde.


DAHA ÇOK ÇALIŞMALIYIZ


Tüketicilerin olası bir depreme karşı aldıkları önlemlerin başında yüzde 45 oranla zorunlu deprem sigortası yaptırmak geliyor. Bu sonucu yüzde 25 ile deprem çantası hazırlamak ve bina güçlendirme çalışması yaptırmak takip ediyor.


Önlenemez afetler sonrasında sigorta sektörünün desteği olmadan normal yaşama dönmenin imkansız olduğunun altını çizen Generali Sigorta Genel Müdürü Mine Ayhan “Yaptığımız Deprem Araştırması sonuçlarına göre tüketicilerin yüzde 90’a yakını deprem sigortasının zorunlu olduğunun bilincinde olmasına rağmen sigortalılık oranının düşük olması bu konuda daha çok çalışmamız gerektiğini gösteriyor. Sektör olarak en büyük amacımız toplam konut sayısının yaklaşık 18 milyon olduğu Türkiye’de sigortalılığı yüzde 100 seviyesine çıkartmak” dedi.


‘SİGORTA YOKSA AFET SONRASI NORMAL YAŞAMA DÖNÜLEMEZ‘


Önlenemez afetler sonrasında sigorta sektörünün desteği olmadan normal yaşama dönmenin imkansız olduğunun altını çizen Ayhan “Hazırlıklarına uzun yıllar önce başlanan zorunlu deprem sigortası, Marmara depremi sonrasında hızlıca uygulamaya koyuldu. Bu uygulama Çin, İran, Meksika ve Arnavutluk gibi dünyanın birçok ülkesinde örnek gösterildi. Olumlu sonuçlar veren düzenleme neticesinde 1999’da deprem teminatı olan poliçe sayısı yaklaşık 656 bin iken bugün sadece zorunlu deprem sigortasında sigortalılık oranı yüzde 42’de” dedi.


Star