12 / 08 / 2022

Derin Doğal Turizm Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!


Derin Doğal Turizm Sanayi Ve Ticaret Limited  Şirketi Üsküdar’da  5 milyon TL sermaye bedeli ile Selin İşler tarafından kuruldu.Derin Doğal Turizm Sanayi Ve Ticaret Limited  Şirketi Üsküdar’da  5 milyon TL sermaye bedeli ile Selin İşler tarafından kuruldu.

Derin Doğal Turizm Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi konusu:

1. Otel, motel, kamping, pansiyon, tatil köyü, dinlenme evleri, termal istasyonu, plaj, pastane, lokanta, kafeterya, çay bahçesi, kıraathaneler, nargile salonları gibi konaklama, dinlenme, gezme, eğlenme, yiyecek ve içecek yerleri, komple turistik tesisler, yüzme havuzu, hamam, sauna, turistik alanlar, otoparklar, su sporları, kış sporları, doğa sporları, dağ turizmi, kaplıca turizmi, açık ve kapalı spor salonları, gece kulübü dağ, deniz ve diğer su spor ve eğlenceleri rafting, su kayağı, yüzme ve bu alandaki diğer dağ ve su sporlarına yönelik faaliyetler ve bu faaliyetler için gerekli tesis ve işletmeleri kiralayabilir, kiraya verebilir, devir alabilir, devir edebilir, inşaa edebilir veya satın alabilir, satabilir, işletebilir. 2.Turizm ile ilgili her türlü bisiklet, motosiklet, elektrikli araç, atv, karavan vb. kara, deniz ve hava araçları ve ekipmanlarını kiraya vermek, kiralamak. 3. İlgili mevzuata riayet etmek koşulu ile acentelik belgesi almak, yurt içinde ve yurt dışında turizm acenteliği kurmak, yerli ve yabancı turistleri konaklatmak, tur düzenlemek. 4.Turistik tesislerde şov programları, animasyon, organizasyonlar ve eğlence programları düzenlemek, programlar sunmak. 5.Dağ turizmi, yayla turizmi, kara, hava sporu malzemelerinin ve araçlarının alım satımı, ithalat, ihracatını ve kiralamasını yapmak. 6.Her türlü doğa, su altı ve su üstü sporları ile ilgili faaliyetlerde bulunmak, su altı dalış ve su üstü sporlarla ilgili olarak araç ve gereçler almak, bunların gerektirdiği her türlü alet ve edevatın kullanımı ve bununla ilgili malzemelerin alımı-satımını yapmak, ithalatını ve ihracatını yapmak. 7.Konusu ile ilgili faaliyetler için gerekli menkul, gayrimenkul, tesis, bağ, bahçe, arazi, sera, tarım teknolojileri kurmak, kullanmak, devir almak, devretmek, inşa etmek, almak ve satmak, kiralamak veya kiraya vermek, bunlar üzerinde her türlü ayni ve şahsi tasarruflarda bulunmak. 8.Her türlü tohum geliştirme, üretme ve iyileştirme çalışmaları yapmak. 9.Her türlü sera ve sera teknolojileri ithalatı ihracatı yapmak, bu konuda yurt içi ve yurt dışı danışmanlık hizmeti vermek, her türlü sera işletmeciliği yapmak. 10.Zeytin bahçeleri kurmak, satın almak, kiralamak, kiraya vermek, satmak. 11.Her türlü organik ve kimyasal gübre ve zirai ilaçlar, ev haşere ilaçları, veteriner ilaçları, çevre sağlığı ilaçları, tarımla ve ziraatla ilgili her türlü kimyasal maddeler ve analizle ilgili hormonlar, bitki gelişimini düzenleyiciler her türlü kimyevi ve tabii gübreler imalatı, alım satımı, ithalat ve ihracatını yapmak. 12.Seralar kurmak bu seralarda sebze meyve, çiçek soğanları, çiçekler ve her türlü süs bitkileri yetiştirmek. 13.Fide, fidan, tohum, yem ve katkı maddelerinin üretimini yapmak. 14.Toprak alım ve satımını yapmak. 15.Yurt içinde ve yurt dışında bahçe dizaynı ile ilgili olarak peyzaj çalışmaları yapmak, yaptırmak. Bu konuda kullanılan malzemelerin alım, satımı, ithalat ve ihracatını yapmak ve düzenleme kapsamı içinde proje hazırlamak, hazırlatmak, etüd yapmak, yaptırmak, danışmanlık hizmeti vermek. 16..Her çeşit canlı hayvan alımı, satımı, pazarlamasını, ithalat ve ihracatını yapmak. Her türlü eti yenebilir, canlı hayvanların usul ve esaslar dahilinde kesimi yapmak. 17.Besicilik ve hayvan yetiştiriciliği yapmak. 18.Her türlü besihane, kuluçhane, kesimhane, derihane, tabakhane, hayvani yağ eritme tesisi, buzhane ve soğukhava tesisleri, mezbaha, kiralayabilir ve işletebilir. 19.Her türlü gıda maddelerini almak, satmak, gıda maddelerini paketlemek için tesisler kurmak, isletmek, kiralamak, kiraya vermek. 20.Tarım ve hayvancılık ile her türlü üretim, ticaret ve diğer işleri yapmak, konusuyla ilgili sanayi, ticaret, faaliyetlerinde bulunmak, bu alanda kurulmuş veya kurulacak şirketlerin sermayelerine iştirak etmek. 21.Büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı hayvanlar için yem ve yem bitkileri üretmek, kendi ürettiği bu mamullerin paket ve ambalajını yapmak, yurt içinde ve yurt dışında pazarlamak. 22.Her türlü bakliyat, hububat, yem ve yem bitkileri, her türlü tarım ve ürünlerinin üretimi, alımı, satımı, ithalatı, ihracatı, pazarlaması ve dağıtımını yapmak. 23.- Hayvansal yemlerin alımı, satımı, ihracatı ve ithalatını yapmak. Yem kırma tesislerinin kurulması, işletilmesi, hayvan yemlerinin alımı, satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak. 24.Her türlü tarım, et ve süt hayvancılığı, kanatlı ve hindi hayvancılığı yapmak, bunların ithalat ve ihracatını yapmak, diğer tarım ve hayvansal ürünleri, üretim, alımı, satımı ithalatı ve ihracatını yapmak, kümesler, üretim çiftlikleri açmak, işletmek, gerektiğinde kiralamak, entegre tesisleri ve kesimhaneler kurmak. Her türlü, tarım ve hayvancılık ürünlerinin üretimi, alımı, satımı ithali ve ihracını yapmak, konusuyla ilgili her türlü ihalelere katılmak, artırma ve eksiltmelere katılmak. 25.Yumurta ve et yönlü damızlık hayvan, yarka ve tavuk üretimi ve her türden kanatlı hayvan üretimi, yetiştirilmesi, bakımı, bunların alımı, satımı, pazarlaması, ihracatı ve ithalatı. 26.Faaliyet konularıyla ilgili olarak; ana damızlık ve damızlık kümesleri, çiftlikleri ve işletmeleri kurmak, işletmek, yetiştirme kümesleri, ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.