Designart Gayrimenkul Mimarlık İnşaat Dekorasyon Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Designart Gayrimenkul Mimarlık İnşaat Dekorasyon Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu! Designart Gayrimenkul Mimarlık İnşaat Dekorasyon Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Designart Gayrimenkul Mimarlık İnşaat Dekorasyon Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi bugün Şişli'de 500 TL sermaye bedeli ile Murat Aksöz tarafından kuruldu.


Designart Gayrimenkul Mimarlık İnşaat Dekorasyon Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi bugün Şişli'de 500 TL sermaye bedeli ile Murat Aksöz tarafından kuruldu.

Designart Gayrimenkul Mimarlık İnşaat Dekorasyon Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi konusu:
GAYRİMENKUL, MİMARLIK, İNŞAAT, DEKORASYON a.Her türlü gayrimenkul alım satımı, mimarlık, inşaat ve dekorasyon işlerinin yapılması, b.Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. c.Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. d.Bilumum hırdavat malzemelerinin pazarlanmasını, ithalatını, ihracatını, toptan alımını satımını yapmaktır. e.Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak ve bunları satmak. Kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak, bunları satmak, devir temlik ipotek rehin etmek, ipotek ve rehin almak. İnşaat ve taahhüt işlerinde başka şirketlerle veya şahıs ortaklıkları ya da gerçek kişilerle, belli bir işin birlikte yapılmasını ortaklaşa yüklenmek ve kazancını paylaşmak amacıyla ortaklık kurabilir. Şirket konusuna giren işlerle ilgili ve bunları kolaylaştıran ve bunlara ilişkin bilcümle sınai, ticari zirai vesair iş işlem ve sözleşmeler bağlantılar yapabilir. f.Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. g.Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. h.Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. ı.Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. i.Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. j.Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. k.Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. l.Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı, çatı tadilat işleri yapmak. m.Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. n.Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı. o.İslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı. ö.Konusuyla ilgili her türlü dengeleme, hesaplama,yazım ve çizim işlerinin yapımı. p.Her türlü inşaat malzemesi, sanayi ve inşaat boyaları iç ve dış cephe koruyucu boyaları, sentetik, selülozik, akrilik boyaların ve boya yan malzemelerinin imalatı, alım satımı, ithalatı ve ihracatı. Sirket amaç ve konularıyla ilgili olarak asagıdaki islemleri yapar: 1.Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, işletebilir, kiralar, kiraya verebilir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, bedelli veya bedelsiz yola terk, kamuya terk, ifraz, tevhit yapabilir, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edebilir. Tapu dairelerinde gayrimenkullerle ilgili her türlü cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. 2.Lüzumlu görülecek menkul ve gayrimenkul malları satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, finansal kiralama yapabilir, yahut kiraya verebilir, yurt içinde ve yurt dışından, teminatlı yahut teminatsız, her türlü borç alabilir. Şirketin sahip olduğu her türlü menkul ve gayri menkulleri ile her türlü sabit tesis ve demirbaşları üzerinde gerek namına gerekse üçüncü şahıs ve tüzel kişiler namına teminat, kefalet, işletme rehni ve ipotek tesis edebilir, fek edebilir. Alacaklarına karşılık, ipotek veya rehin alabilir, borçlarının teminatı olarak veya üçüncü şahıslar lehine, ipotek yahut rehin verebilir, bu ipoteklerin terkinini talep edebilir, her türlü kefalet ve teminat verebilir. 3.Şirket konusu işlerin oluşabilmesi için kanuni mevzuatın gerekli kıldığı tüm teşebbüs ve merasimi ifade ederek gerekli izin, imtiyaz, ruhsatname, patent, ihtira beratları, lisans, know-how marka, fesihname, belge, alameti farika gibi sınai, mülkiyet haklarını ve emsali hakları iktisap etmek veya ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Adres: Gülbahar Mah. Avni Dilligil Sok. No: 4/1 ŞİŞLİ