Dev konut sitelerindeki aidatlara itiraz edilebilir mi?

Dev konut sitelerindeki aidatlara itiraz edilebilir mi?


2022 yılıyla beraber site aidatlarında yapılan yüksek fiyat artışı ev sahiplerini isyan ettirme noktasına getirdi. TÜGEM Başkanı Hakan Akdoğan aidatlara yapılan zamlara yönelik açıklamalar yaptı.


Yeni yılla beraber site aidatlarına da zam geldi. Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği TÜGEM) Başkanı Hakan Akdoğan, aidatlara yapılan zamlara ilişkin açıklama yaptı.

Zamlar tetikledi

Sitelerdeki işleyiş sistemi hakkında konuşan TÜGEM Başkanı Hakan Akdoğan, “Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre, kat malikleri kurulu, yılda bir defadan az olmamak üzere yönetim planında gösterilen zamanlarda, eğer böyle bir zaman gösterilmemişse, her takvim yılının ilk ayı içinde toplanır. Toplu yapılarda ise kurullar, en geç iki yılda bir defadan az olmamak üzere yönetim plânlarında gösterilen zamanlarda, böyle bir zaman gösterilmemişse, ikinci takvim yılının ilk ayı içinde toplanır” diye ifade etti.
 

Dev konut sitelerindeki aidatlara itiraz edilebilir mi?

Ortak alanlardaki kullanım alanlarına değinen Akdoğan, “Özellikle çalışanların maliyet artışları nedeniyle aidatlarda yüksek artışlar söz konusu oluyor. Ortak alanlardaki elektrik, su ve hatta doğalgaz giderleri de maliyet artışlarını tetikledi” dedi.

"İşletme projesi yapılmalı"

Akdoğan’ın altını çizdiği bir konu ise pandemi döneminde kullanılmayan sosyal
aktiviteler için ayırdıkları bütçeleri harcamamaları. Bu durumu değerlendiren Akdoğan “Hatta bazı sitelerin bütçe fazlaları olmalıydı. Bu konuda denetim raporları ve ibra süreci önemli. Aidatların belirlenmesi için de işletme projesi yapılmalı. Bu proje de kat malikleri kurulunca kabul edilmeli” diye açıkladı.

Aidatlarda siteden siteye fark var

Hizmetlerin aynı olamasına rağmen  rağmen siteden sitede büyük uçurumlar  olduğunu kaydeden Akdoğan, “Özellikle sitelerin yatay ya da dikey mimarileri, alanı, bulunduğu ilçe, daire sayıları ve büyüklükleri, yapının eski ya da yeni olması, bağımsız bölüm sayısı ve sosyal aktivitelerin durumu gibi. Ama malikler her zaman genel kurullarına katılarak bu maliyetleri takip edebilirler. İtiraz edebilirler. Hatta yöneticinin veya denetçinin veya kat maliklerinden üçte birinin istemi üzerine sebebi de bildirilmek şartıyla, kat malikleri kurulu her zaman toplanabilir” diye konuştu.

Dev konut sitelerindeki aidatlara itiraz edilebilir mi?

Ödememe hakkı olamaz

Ortak alandaki sosyal aktivitelerden faydalanmadığı halde ödememe konusunda ısrar edenler için ise Akdoğan şunları ifade etti: “Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz.”

Site aidatını ödemeyenlere icra takibi başlatılabilir mi?

Konut sitelerinde aidatlar kiralarla yarışıyor!

Konut sitelerinde aidatlar neye göre belirlenir?