Diyarbakır'da 8 milyon TL'ye satılık arsa!

Diyarbakır'da 8 milyon TL'ye satılık arsa!

Diyarbakır Sur İlçesi Bağıvar Mahallesi'nde yer alan 16.163,35 metrekare yüzölçümlü arsa 8 milyon TL bedelle ihale ediliyor.
İhale İlanı:

Diyarbakır İl, Sur İlçe, 7014 Ada No, 2 Parsel No, BAĞIVAR Mahalle/Mevkii, Bilirkişi raporuna göre Rojbin Avşar'ın tam mülkiyetli sahip bulunduğu 7014 ada 2 nolu parsel Sur Belediyesi sınırları içerisinde olup, uygulama imar planı dahilinde olduğundan arsa vasfındadır. İmar Durumu itibarı ile üzerinde her türlü inşaatlar (apartmanlar, siteler vs.) yapılabilecek özelliktedir. Belediyenin bütün hizmetlerinden (yol-su-ulaşım v.b) yararlanmaktadır. Mevkisi ve konumu itibarı ile Diyarbakır'ın tarihi bir bölgesinde olup, Diyarbakır ilinin gelişmekte olduğu, değer kazandığı bir arsa konumundadır. Parselin üzerinde herhangi bir yapı bulunmamaktadır.


İmar Durumu : Var , İnşaat tarzı Sur Belediyesi sınırları dahilinde 7014 ada 2 nolu parselin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı kapsamında kaldığı


Kıymeti : 8.081.675,00 TL

1. Satış Günü : 18/07/2016 günü 14:10 - 14:20 arası

2. Satış Günü : 12/08/2016 günü 14:10 - 14:20 arası

Satış Yeri : 5. İcra Dairesi Kalemi -Bağcılar Mah. 1200. Sokak No:20 Mercan SitesiA Blok Kat:2 Bağlar/Diyarbakır


Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.


2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.


3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.


4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.


5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.


6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2014/73 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.16/05/2016