Diyarbakır'da yatırımcıya arsa tahsisi

Diyarbakır'da yatırımcıya arsa tahsisi

Diyarbakır Valiliği Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü, mülkiyeti Hazineye ait taşınmaz mal üzerinde, talep eden yatırımcılar lehine 49 yıl süreli bedelsiz irtifak hakkı tesis ettirecek.

Hafta sonu gezilecek 2 proje 2 site!Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yer alan duyuruya göre, merkez ilçe Çölgüzeli Köyünde bulunan 1 parselde kayıtlı 94 bin 720 metrekare yüzölçümlü susuz tarlanın 80 bin metrekaresinde, sportif hizmetler alanı olarak kullanılmak üzere talep eden yatırımcılar lehine 49 yıl süreli bedelsiz irtifak hakkı tesis edilecek. İşin toplam rayiç bedeli 1 milyon 920 bin YTL olarak belirlendi.


Talep eden yatırımcılar, en geç 26 Kasım 2007 tarihi mesai saati bitimine kadar istenen bilgi ve belgeler ile birlikte Diyarbakır Defterdarlığına (Milli Emlak Müdürlüğü) müracaat edecekler.


Yatırımcı firmaların projeleri, vaziyet planları (ölçekli kroki) ile yatırım bilgi formlarındaki bilgilere göre avan projenin uygunluğu ve uygulanabilirliği hususu yatırımın türüne göre ilgili teknik kurumlara tetkik ettirildikten sonra düzenlenecek rapor doğrultusunda komisyon tarafından değerlendirilerek Bakanlığa sunulacak.


Bu arada, söz konusu taşınmaz üzerinde gerçekleştirilecek yatırımın toplam tutarının, bu taşınmazların maliki idarelerce takdir edilecek rayiç değerinin üç katından az olmaması şartı aranacak.

pus