Dodo Route Turizm Seyahat Acenteliği Anonim Şirketi kuruldu!

Dodo Route Turizm Seyahat Acenteliği Anonim Şirketi kuruldu! Dodo Route Turizm Seyahat Acenteliği Anonim Şirketi kuruldu!

Dodo Route Turizm Seyahat Acenteliği Anonim Şirketi bugün Şişli'de 50 bin TL sermaye bedeli ile Arif Ekelik tarafından kuruldu.Dodo Route Turizm Seyahat Acenteliği Anonim Şirketi bugün Şişli'de 50 bin TL sermaye bedeli ile Arif Ekelik tarafından kuruldu.

Dodo Route Turizm Seyahat Acenteliği Anonim Şirketi konusu:

A-) Diğer şirketlere sürücüsü ile birlikte otomobil ve limuzin benzeri özel araç kiralamaya ilişkin, mobil cihazlar ve internet üzerinden sağlanan talepler üzerine aracı ulaşım hizmetleri sağlamak konusunda destek ve pazarlama hizmetleri vermek. B-) Diğer şirketlere, kişilere veya kurumlara, araç kiralama konusunda idari, teknik, finansal, ekonomik ve yönetimsel hizmetler vermek. C-) Otel, motel, kamping, pansiyon, tatil köyü, dinlenme evleri, termal istasyonu, plaj, pastane, lokanta, kafeterya, çay bahçesi, kıraathaneler, nargile salonları gibi konaklama, dinlenme, gezme, eğlenme, yiyecek ve içecek yerleri, komple turistik tesisler, yüzme havuzu, hamam, sauna, turistik alanlar, otoparklar, su sporları, kış sporları, doğa sporları, dağ turizmi, kaplıca turizmi, açık ve kapalı spor salonları, gece kulübü dağ, deniz ve diğer su spor ve eğlenceleri rafting, su kayağı, yüzme ve bu alandaki diğer dağ ve su sporlarına yönelik faaliyetler ve bu faaliyetler için gerekli tesis ve işletmeleri kiralayabilir, kiraya verebilir, devir alabilir, devir edebilir, inşaa edebilir veya satın alabilir, satabilir, işletebilir. D) 1618 sayılı Seyahat Acenteleri Kanunu uyarınca acentelik belgesi almak, yurt içinde ve yurt dışında turizm acenteliği kurmak, yerli ve yabancı turistleri konaklatmak, tur düzenlemek. E-) Şirket yurt içinde ve yurt dışında turizm hizmetleri sağlamak amacıyla seyahat acenteleri kurabilir, işletebilir, devir edebilir ve devir alabilir, daha önce kurulmuş bulunan acenteliklerin şubelerini kurabilir, işletebilir, iç ve dış turizm organizasyonlarını yapabilir, gezi turları düzenleyebilir, başka seyahat acenteleri tarafından düzenlenen bu tür turların biletlerini satabilir, bunlara ilişkin rezervasyonları yapabilir ve yaptırabilir, kara yoluyla yolcu taşımacılığı, tur ve rehberlik hizmetleri, ulaşım, konaklama ve konusu ile ilgili danışmanlık hizmetleri yapabilir, kara, deniz ve hava ulaştırma araçları biletlerini rezervasyonunu yapabilir, satın alabilir ve satabilir. F-) Yerli ve yabancı yatların her türlü ihtiyaçlarını karşılamak, bu ihtiyaçları diğer işletmelerle bağlantı kurarak karşılanmasını sağlamak. G-) Turizm ile ilgili her türlü bisiklet, motosiklet, araba kiraya vermek, kiralamak. H-) Yurt içinde ve yurt dışında turizm hizmetlerinin verilmesinde gerekli olan kara taşımacılığı ve transfer işlemlerini yapmak veya yaptırmak. I-) Ulusal ve uluslararası sanatsal organizasyonlar düzenlemek. bu alanlarda etkinliklerde bulunmak.resim heykel,seramik,fotoğraf,film,grafik,müzik ve el sanatları ile sanatsal ve bilimsel kapsamlı faaliyet ve organizasyonlar düzenlemek. İ-) Turistik tesislerde şov programları, animasyon, organizasyonlar ve eğlence programları düzenlemek, programlar sunmak. K-) Dağ turizmi, yayla turizmi, kara, hava sporu malzemelerinin ve araçlarının alım satımı, ithalat, ihracatını ve kiralamasını yapmak. L-) Her türlü doğa, su altı ve su üstü sporları ile ilgili faaliyetlerde bulunmak, su altı dalış ve su üstü sporlarla ilgili olarak araç ve gereçler almak, bunların gerektirdiği her türlü alet ve edevatın kullanımı ve bununla ilgili malzemelerin alımı-satımını yapmak, ithalatını ve ihracatını yapmak. M-) Her türlü doğa,su altı sporu ve sualtı sporcu sağlığına yönelik hizmet vermek bununla ilgili araç ve gereçlerin, ihracatını ve ithalini yapmak. N-) Turistik amaçlı bakır, pirinç, lületaşı, mermer, kristal, ağaç, fildişi, cam, melamin, kıymetli madenlerden üretilen her türlü hediyelik eşyanın alım, satımı, pazarlaması, ithalat ve ihracatını yapmak. O-) Turistik amaçlı gümüşten imal edilmiş her türlü hediyelik veya takı eşyalarının toptan ve perakende alım satımını, ithalatını ve ihracatını, pazarlamasını yapmak. Sirket bu maksat ve gayelerinin tahakkuku için yukarıda belirtilen isletme mevzuunun çerçevesi içerisinde kalmak sartı ile bütün hakları iktisap ve borçlarını ilzam edebilir. Söyle ki: 1-)Istigal konusu ile ilgili olmak üzere etüt, proje, teknik hizmetler ile endüstriyel, lisans ve imtiyazla telif hakları ve markalar, patent hakları ve markalar, patent hakları ihtira beratları iktisabı edebilir, kullanabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, alabilir, satabilir. 2-)Sirket faaliyetleri için faydalı, gerekli ve zaruri imtiyazları, royalt hakları teknoloji imkânları iktisap etmek, kullanmak, satmak, devretmek, devralmak veya bunlarla müteallik lisansları ve hakları vermek, 3-)Sirketin gayelerini tamamının veya herhangi birinin veya bir kısmının temini ve tahakkuku için kısa, orta veya uzun vadeli sözlesme akdetmek, her nevi ticari senetler ihdas ve ciro ve kabul eylemek, evvel olarak bu kabil senetleri imzalamak, her nevi tahvilleri aracılık yapmamak kaydıyla ihraca eylemek ve bunların tediyelerini temin için sirkete ait menkul malları rehin veya ipotek etmek. 4-)Konusu ile ilgili her türlü nakil vasıtalarına sahip olmak, kiralamak, isletmek, devralmak veya devretmek. 5-)Konusu ile ilgili her türlü nakliye ve depolama islerini yapmak. 6-)Konusu ile ilgili Türkiyede ve yabancı ülkelerde ve memleketlerde yerli ve yabancı sermayelerle kurulmus ve ileride kurulacak sermaye sirketlerine kurucu ortak olarak ve sonradan katılmak, istirak taahhütlerinde bulunmak, bu ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.


Adres:Esentepe Mah.Keskin Kalem Sok. No:17/2 ŞİŞLİ